Geguritan Baita Para Nelayan


Dening: Khoirul Taqwim

Kesugengan para nelayan
sugeng sareng naluri alam
mboten nepang lelah disepanjang kegelapan dalu
mekaten ugi disepanjang rahina menyengat
Para nelayan tetap ngasta damel keras
ngupadi ulam dipunsamodran wiyar
Menyeberangi keganasan ombak
sampun dados habitat keseharian sugeng para nelayan

Baita nelayan
Membentang disamudra wiyar
Ombak menghantam samukawis arah
sayangipun baito para nelayan tetap jejeg menjulang
Tuk ngupadi ulam disepanjang samodran lukar
Tuk mengais rezeki alam kesugengan
amargi kesugengan para nelayan
kageman panggalihan alam punika piyambak
Tuk ngupadi ulam disepanjang margi pantai kesugengan

Kesugengan para nelayan
nempuh keganasan badai dalu
mboten ajrih sekedhika lebet nyarungani ombak samodran wiyar
Demi ngabdi wonten alam
Tuk mengais rezeki kesugengan
lebet menggapai disepanjang ambakan margi
Tuk meraih kesugengan lebet penyatuan sareng anugerah alam

Baita para nelayan
sareng samodran wiyar membentang
ngantos ngantosa kesugengan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra wiyar
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang samodran membentang
amargi kesugengan para nelayan
bentuk pengabdian wonten alam
Tuk tuwah kembang sareng potensi alam kesugengan

Geguritan Para Petani


Dening: Khoirul Tawim

Sabin ugi tegil
Sumber kesugengan alam
kagem para petani tuk mengais rezeki kesugengan
kaliyan nggathuk tenem dipunsabin kresaa dipuntegil
dados aktifitas sugeng lebet menggapai setunggal harapan
supados mukawis kala mugut pikantuk
inggil keberkahan karunia alam ingkang berlimpah

Pacul petani
dados pirantos sederhana tuk nggathuk tenem
kersanipun mukawis kala panen raya saged karaosaken
mboten namung dinikmati para petani
sayangipun dinikmati kagem kesugengan dipunsedaya alam
Tuk nyambet ambakan sugeng
amargi sugeng mbetahaken kekuwawen pangan

Para petani
mboten lelah ngasta damel disepanjang dinten
Walau terik surya menyengat dipunsalira panjenengan
panjenengan mboten hiraukan sekedhika
Demi pengabdian sugeng panjenengan sareng alam
amargi panjenengan pahlawan kekuwawen pangan
dadosipun jasa-jasamu satuhu tiada tara
kagem keberlangsungan ambakan kesugengan

Pacul para petani
sugeng sareng alam
Tuk meraih margi ambakan kesugengan
Demi pengabdian wonten alam semesta
lebet mewujudkan keberlangsungan sugeng
amargi pacul para petani penyambung ambakan kesugengan
Tuk ngasilaken panen raya: pantun, gandum, dhekeman ugi benten dadosipun

Kerudung kekapitadosanan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala adalem mriksa kerudungmu
Penuh kaliyan hiasan kelembatan jiwa
satuhu ngasta remen cita kalbu
kala mriksani kerudung kekapitadosanan ingkang terpancar dipunrupa panjenengan
ngantos ngasta jiwaku larut lebet hayalan
kala ngenget kerudungmu ingkang penuh kekapitadosanan
dadosipun sedaya jantungku berdetak kencang
kala kerudungmu mraos dicakrawala angkasa raya

Kerudung kekapitadosanan
Terpancar disanubarimu ingkang paling lebet
ngantos sedaya rongga-rongga jiwaku
rumaos penuh kenyamanan
kala kerudungmu berkibar dimustakamu
sedaya jiwaku hanyut
ngantos larut berrsama kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem

Duhai kerudung kekapitadosanan
mekaten sae disanubari paling lebet adalem
ngantos menembus kedasar samudra jiwaku
amargi panjenengan kerudung kekapitadosanan
sampun terpancar ketaqwaan wonten Ilahi
satuhu penggalih pekertimu
mekaten mulia sapanjang hayatmu

Kerudung kekapitadosanan
ngasta adalem tenang lebet kegelisahan
amargi kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem
satuhu ngasta sedaya jiwaku bahagia raos
lebet dekapan bahagia ingkang mboten gambaraken
ngantos sedaya kalbuku penuh kaliyan raos remen cita
sareng kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem dimustakamu

Cahaya Enjing Dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti terbit
Sementara embun enjing miwiti tiada
ngantos ngantosa enjing dinten menika
sareng keajaiban-keajaiban alam semesta
ngampil setunggal pirengan remen cita raos
badhe keberkahan alam ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kerelung-relung jiwa paling lebet

Cahaya enjing dinten
Pertanda alam taksih berotasi kaliyan sempurna
ngantos mlebet kerongga-rongga dasar jiwa
Penuh kehangatan ingkang terpancar dipunenjing dinten
ngasta sedaya jantung berdegup kencang
Mengagumi cahaya enjing ingkang mekaten mempesona naluri jiwa
amargi cahaya enjing dinten penuh keberkahan alam
ngantos mboten saged dipunetang kenikmatannya

Sareng cahaya enjing
Membentang teng cakrawala raya
mraos bumi Nusantara
kraos sae karaos lebet kalbu
ngantos mlebet kesanubari ingkang paling lebet
badhe kesaen alam ingkang nyiramaken cahaya enjing dinten
sae merni disepanjang margi ambakan kesugengan

Cahaya enjing dinten
ngasta jiwa disambut kehangatan ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kedasar samudra jiwa
badhe cahaya enjing ingkang penuh panorama alam
Menghangatkan dipunsaben rongga-rongga ambakan kesugengan
satuhu menakjubkan cahaya enjing dinten
Bah kilauan cahaya soca kesaen
amargi cahaya enjing penuh werni kesaen jiwa
ngantos mlebet kesanubari paling lebet raos

Geguritan Kerudung Ketaqwaan


Dening: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
mimbuhi ayu nan jelita dirupamu
tenan gawe jiwaku krasa tenteram
wektu ndeleng kerudung ketaqwaan sing terpancar dijiwamu
nganti kabeh awakku gemetar rasa
dadi bentuk rasa kekagumanku sing njero
arep pesona becik kerudung ketaqwaan sing kowe enggo

Kerudung sing kowe enggo
dadi wujud ketaqwaanmu sing paling dhuwur
arep kegedhen sang mupu panduwe alam semesta
dadine kerudung ketaqwaanmu
kebak hiasan budi pekertimu sing luhur
tenan kowe wedok kebak cahaya kepangandelan
saka lubuk atimu sing resik
nganti ragamu sing anggun gemulai
becik mempesona rasa dikalbuku sing paling jero

Kerudung ketaqwaan
aku ngarani kowe saka jero lubuk jiwaku
amarga keteladanan budi pekertimu ngono luhur
nganti kabeh jiwaku mengagumimu
arep kebecikanmu sing menakjubkan rasa jiwa
amarga kowe ngono sempurna disaben jangkahmu
ngandung sayuta kebecikan sing tersimpan dibenakmu

Liwat kerudung ketaqwaan
kowe menehi siji keteladanan sing pangaji
nganti kabeh jiwaku dikebaki rasa bahagia jiwa
wektu mengenang kerudung ketaqwaanmu sing kebak keberkahan
amarga kerudung ketaqwaan sing kowe enggo
dadi simbol bektimu nang Ilahi
tenan aku mengagumi jiwamu
bareng kebecikanmu sing ngono menakjubkan kalbu paling jeroku

Geguritan Bening Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Udara enjing dinten
taksih kraos segar dijiwa
Sementara embun enjing
taksih nyingepi alam sekitar
satuhu ngasta kalbuku kraos sejuk
kala menghirup antawis enjing dinten ugi embun enjing
ngantos mlebet kerongga-rongga jiwa paling lebet adalem

Enjing dinten
sareng penggalih panjenengan ingkang mekaten agung
ngasta raos kalbuku terketuk raos
ngantos menembus kerelung-relung jiwaku
amargi kelembatan jiwamu mekaten sae mempesona
ngantos sedaya jiwaku ngendika
Jiwamu mekaten bening lembat gemulai
dadosipun ngatingal kesaen ingkang terpancar lebet jiwamu
satuhu jiwamu bening kraos
wonten beningipun udara sapanjang enjing dinten

Bening jiwamu
mekaten kraos kiyat mlebet kesanubariku paling lebet
amargi jiwamu wonten embun enjing
bening tiara tara adalem raos lebet jiwaku
ngantos ngantosa sedaya jiwaku mengagumi
badhe kebeningan jiwamu ingkang mekaten sejukkan raos
ngantos mlebet kepori-pori jantungku
badhe kesaen jiwamu ingkang mboten saged kulukiskan langkung tembung-tembung

Sareng kebeningan jiwamu
wonten salju ingkang mekaten resik gemulai
sae kraos disanubariku ingkang paling lebet
amargi kebeningan jiwamu mengusik sanubariku
kagem neneladani kesaen penggalih pekertimu
mekaten bening adalem raos dipunsaben detakan jiwaku
ngantos mlebet kesedaya dasar samudra kalbuku

Geguritan Ngangenke Jilbabmu


By: Khoirul Taqwim

Cahaya njoged esuk
isih krasa hangat disanubari
nganti nggawe kabeh kalbuku
rumangsa tenteram bareng jilbabmu kala kuwi
ning saiki tinggal siji kenangan rasa
mung kekangenanku babagan jilbabmu
sing membentang disinggasana cakrawala raya

Kelembutan jilbabmu
Pancarkan pesona kelembutan rasa
nganti nggawe jiwaku krasa hangat
wektu ngeling babagan jilbab dimustakamu
tenan jiwaku ngangenke jilbabmu sing ngono anggun mempesona rasa
amarga jilbabmu menyejukkan kalbuku sing paling jero
nganti mlebu kerelung kalbu rasaku

Ngangenke jilbabmu
nuwuhake rasa kekagumanku babaganmu ora terbendung
nganti mlebu kedasar jiwa sanubariku
nganti ora krasa sadhela jiwaku tertuju khusus kanggomu
amarga jiwaku wis terpaut rasa babagan kebecikan jilbabmu
nganti kabeh jiwaku ngangenke
arep kanan jilbab sing ana dimustakamu

Ngangenke jilbabmu
mimbuhi rasa kepangandelan nang Ilahi
amarga diwalik jilbabmu tersimpan budi pekerti sing luhur
nganti kabeh jiwaku
rumangsa awakmu kanggonan keteladanan kebecikan
tenan atiku terpaut saka jilbab becikmu
nganti kabeh kalbuku ngangenke babagan jilbabmu
sing becik mempesona rasa jiwa paling jeroku
matur nuwun kuhaturkan nang kebecikan jilbabmu saka lubuk atiku paling jero

Geguritan Para Buruh Petani


Dening: Khoirul Taqwim

Sawah terhampar adoh
saka ujung kulon nganti ujung wetan
buruh petani isih kedelok macul
karo kebak keikhlasan wektu tandhang gawe
ora perduli awan arepa bengi
Para buruh petani isih sempatkan awak
Tuk ngenger nang alam semesta

Para buruh petani
urip kebak kesabaran
Walau mung bermodal kringet tenaga
ora nduwe sawah arepa tegal
ning para buruh petani tetap tegar
wektu ngadhepi peliknya urip
sing ora arang nguwawa ngelih
amarga urip tambah larang
karo undhak-undhakan beragam kebutuhan urip
Walau opah para buruh petani ora kunjung munggah

Wahai para buruh petani
kuripanmu ngenger nang alam
ora perduli urip tambah larang
ning kowe para buruh petani isih tetap sabar
wektu nglakokake aktivitas urip
amarga urip para buruh petani
kebak karo kesederhanaan
dadine urip walau sarekasa apaa
kowe para buruh petani
Tetap tegar nempuh rekasane urip

Kowe para buruh petani
kesabaranmu babagan ndalani urip
dadi suri tauladan kebecikan
kanggo dheweke sing pengen urip jero bentuk kesederhanaan
amarga para buruh petani sumber kesederhanaan kuwi dhewe
tenan mulia jiwa para buruh petani
Walau ora nduwe banda berlimpah
Apalagi tunggangan mewah
ning jiwamu ora kalah sugih
saka dheweke sing nduwe banda berlimpah arepa tunggangan mewah

Geguritan Revolusi ugi Anarkis


Dening: Khoirul Taqwim

Bantala lapang dados Abu
dalem ugi gedung kebesem sijago abrit
Sementara sakageman masyarakat berpesta pora
inggil asma revolusi ewah-ewahan
sayangipun mboten sekedhik masyarakat ingkang dados korban
ngantos ludiran-ludira
ngantos nyawa saknalika ical saking jasad
amargi anarkis ewah-ewahan ingkang dados-dados
Tanpa kontrol kemanusiaan
ingkang wonten ambisi kekuwaosan sasoca

Revolusi ugi anarkis
dados setunggal padu lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos nalar rekaos mengeja tentang revolusi ugi anarkis
amargi lebet setunggal revolusi
mboten awis ambisi kekuwaosan
mlebet lebet setunggal bentuk revolusi
ngantos ngasilaken anarkis lebet gejolak revolusi

Antawis revolusi ugi anarkis
sampun nyetunggal lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos rekaos nasikan antawis revolusi ugi anarkis
amargi kaping kalih istilah menika
sampun nyetunggal lebet bentuk ewah-ewahan
sayangipun sakasinggihanipun saged dipuntasikan
menawi anarkis yaiku: ambisi keserakahan sasoca
Sementara revolusi: yaiku ewah-ewahan menuju saen

Kala ewah-ewahan tiba
Revolusi ugi anarkis benthen tipis
nyetunggal lebet setunggal abahan
ngantos mboten awis soca rekaos nasikan
sayangipun jiwa suci saged nasikan kekalihipun
amargi jiwa suci tebih saking nafsu sasoca
sayangipun jiwa ingkang suci dilandasi kesaen penggalih pekerti
saking mrikia revolusi kedah tetap tindak dipunpasuryan bumi
dados bentuk ewah-ewahan saen
nembekaken anarkis kedah dipuntilaraken
amargi namung mbujeng nafsu sasoca

Geguritan Wedok Pangandel


Dening: Khoirul Taqwim

Rupamu nan ayu jelita
lulangmu bercahaya ana rembulan
awakmu semerbak arum kasturi
ning dudu kuwi aku mengagumimu
dudu amarga kayonmu bah Bidadari mudhun saka langit
dudu amarga kebecikan lambemu sing mungil
uga dudu amarga kelembutan lulangmu
ning kebecikan budi pekertimu
kuwi sing nggawe jiwaku larut jero hayalan babaganmu

Wedok pangandel
nganggo kerudung putih dimustakamu
kebecikan budi pekertimu
dadi suri tauladan kanggo alam semesta
amarga kebecikan budi pekertimu
ana embun esuk sing isih resik lan suci
tenan budi pekertimu ndhemok kalbuku sing paling jero

Wahai wedok pangandel
Keteladanam budi pekertimu
tenan nggawe alam semesta sejuk
ngono uga nggawe jiwaku rumangsa ketentraman
wektu ndeleng budi pekertimu sing becik
nganti kabeh nadiku bergetar
Menyaksikan kelembutan budimu sing ngono agung
nganti kalbuku kahyun-hyun sakamu

Wedok mangandel
kowe harapan tentraman alam
kowe jawaban saka angkara murka
supaya angkara murka dadi redam
Bahkan angkara murka dadi ilang
amarga digentekne karo kebecikan budi pekertimu
tenan harapan gedhe kuwi tertuju kanggomu
yaiku: kanggomu wedok pangandel sing wis mlebu dicelah-celah kalbuku paling jero

Keajaiban Rupa Panjenengan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala surya taksih bersinar pajar
panjenengan tindak dipuncelak adalem kaliyan penuh keanggunan
adalem mriksa panjenengan ngagem kerudung cemeng dimustakamu
adalem mriksa panjenengan ugi ngagem ageman pethak resik
kala nembe tindak kaliyan lambaian gemulai asta panjenengan
lajeng kutatap rupa panjenengan kaliyan kelembatan
satuhu dalem mriksani rupa panjenengan
wonten rembulan ingkang bersinar pajar
rupa panjenengan kraos penuh kaliyan keajaiban alam kesempurnaan

Keajaiban rupa panjenengan
Hinggapi sedaya benak jiwaku
ngantos dalem rekaos berucap tembung tentang rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan keajaiban alam ingkang tersimpan disamudra semesta
kelembatan rupa panjenengan wonten sutra disinggasana swargi
satuhu rupa panjenengan menembus wates keajaiban alam semesta
kagem punika dalem nyerat tentang keajaiban rupa panjenengan
kraos mekaten sae dikalbuku ingkang paling lebet

Menawi rupa panjenengan salajeng dhateng dibenakku
sedaya jiwaku kraos tenang wonten tlagi pinarakan
amargi rupa panjenengan keajaiban saking kekayaan alam
satuhu dalem mengagumi badhe keajaiban rupa panjenengan
ngantos sedaya kalbuku kraos tenteram
kala keajaiban rupa panjenengan dhateng dikalbuku
ngantos ngasta sedaya jantungku berdecak kagum
kala mengenang keajaiban rupa panjenengan

Sementara dipunmriki adalem mriksa cuaca taksih bersahabat
mekaten ugi mega-mega taksih pajar benderang
Secerah keajaiban rupa panjenengan wonten cahaya dipuntawang
satuhu dalem nepang rupa panjenengan
sareng keajaiban-keajaiban ingkang tersimpan dipunlebetipun
ngantos sedaya jiwaku ngenget tentang rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan ngandung keajaiban ingkang satuhu menakjubkan
ngantos ngantos mlebet kecelah-celah jiwaku ingkang paling lebet

Geguritan Sunset Pantai Gondo Mayit


Dening: Khoirul Taqwim

Tatkala mendung dilangit isih cerah
kedelok gamblang kebecikan sunset pantai gondo mayit
manggon dipesisir samudra hindia
tenan mendung kalbu sing memandang
dhuwur kebecikan alam sunset pantai gondo mayit
nganti kabeh jiwaku kepanah rasa
arep kebecikan sunset pantai gondo mayit

Tatkala wayah anyak nggenti arah
antara srengenge lan bulan sing terus berotasi
aku dikene isih ngeling gamblang dibenakku
arep kebecikan sunset pantai gondo mayit
sing manggon neng daerah Blitar Jawa wetan
tenan nggawe atiku terlena rasa
arep kayon pantai gondo mayit sing tenan menakjubkan jiwa

Sunset pantai gondo mayit
kayon alammu nggawe jiwaku menuju kebagiaan rasa
amarga kayonmu nyawiske alam sing wutuh
antara alam semesta karo alam jiwa
dadi siji kewutuhan bareng kebecikan deburan ombakmu
Kian wayah tambah becik dakrasa didasar benakku
nganti nggawe alam hayalanku mabur dhuwur
bareng kebecikan sunset pantai gondo mayit

Sunset pantai gondo mayit
kebecikan alammu nggawe rasa kalbuku menuju alam dhemen cita
amarga kebecikanmu nggawe jiwaku mengagumi rasa
Apalagi wektu samudra pantai kidul nyiji jero dekapan tenggelamnya srengenge
tenan dadi pemandangan alam sing menakjubkan kalbu
nganti nganti mlebu kesanubariku sing paling jero
Bahkan nganti menuju celah-celah jiwa kuripanku sing paling dasar

Geguritan Kesabaran Para Perawat


Dening: Khoirul Taqwim

Kala salira labet dipapan-papan kesugengan
panjenengan para perawat kaliyan penuh kesabaran
Merawat labet kaliyan penuh keikhlasan
satuhu mulia jiwamu adalem raos
wonten rembulan menyinari kegelapan dalu
Tanpa lelah maringi werni nduwe jarwi tentang ambakan kesugengan
mekaten ugi panjenengan wahai perawat
Tanpa pangangkah merawat para pasien
Demi kedhanganan labet para pasien
satuhu penggalih pekertimu ngandung keteladanan ingkang menakjubkan

Inggil asma kemanusiaan
Demi pengabdianmu wonten penyembuhan
panjenengan para perawat kaliyan penuh kesabaran
Merawat para pasien ingkang nembe gerah
ngantos ngasta detakan jantungku kendel sakedhap
mirengaken kesabaranmu ingkang mengagumkan
ngantos sedaya jiwaku menyimak badhe penggalih pekertimu ingkang luhur

Kesabaran para perawat
Menggugah sajakku kagem nyerat panjenengan
satuhu dalem mengagumi keteladanan penggalih panjenengan
Penuh kaliyan kesabaran merawat para pasien
Walau ragamu kadang kala nampak lelah
sayangipun kobaran semangatmu merawat pasien
taksih membara mbesem jiwa
Tuk lajeng merawat para pasien
ngantos dhangan saking labet

Duhai para perawat
Kesabaranmu penuh keikhlasan ingkang mengagumkan
panjenengan badhe dados suri tauladan kesaen teng alam semesta
panjenengan badhe kecatet lebet sejarah tinta jene
amargi jiwamu satuhu mulia adalem raos
ngantos sedaya kalbuku maringi isyarat raos
menawi panjenengan perawat ingkang penuh kesaen penggalih pekerti
inggil asma kemanusiaan ugi inggil asma kepitadosan
panjenengan ngabdi wonten penyembuhan

Geguritan Keanggunan Kerudungmu


Dening: Khoirul Taqwim

Rupa panjenengan ayu jelita
kala dalem menatapmu kaliyan kelembatan
Mustakamu tertutup rapat kaliyan kerudung keanggunan
Lambaian kerudungmu mekaten sae rupawan
ngantos pancarkan pesona jiwa mlebet lebet sanubari ingkang paling lebet
Bahkan ngantos mboten kraos salira terbang melayang
sareng kesaen kerudung keanggunanmu

Kala dipunpanjenengan ngagem kerudung keanggunan
ebo endah ayu jelitamu sampun ditenem lebet kalbu
ngantos ngantosa wanci alam semesta berdendang kaliyankemerduan jiwamu
amargi dipunpanjenengan putri sholikah lebet naungan Ilahi
Penuh kaliyan raos keagungan lebet benak kalbu ingkang paling lebet

Keanggunan kerudungmu
mimbeti kawontenan alam nan sae permai
Sejukkan jiwa-jiwa kaken
dados kelembatan lebet benak ingkang paling lebet
ngantos merasuk sukma lebet keanggunan setunggal raos

Kerudung keanggunan
ngatingal kesaen lebet detak jiwa
ngantos mlebet disanubari ingkang paling lebet
ngampil sayuta kebahagiaan ingkang tertera dipunsetunggal faktakesugengan
amargi kerudung keanggunanmu
Memancarkan keanggunan tiada tara kesaen
ngantos ngantosa sampun ditenem lebet benak jiwaku ingkang paling lebet

Pengen Daktulis Meneh


Dening: Khoirul Taqwim

Wektu ngeling kowe
kabeh jiwaku gemetar krasa
nganti jantung tambah ora ngaturan jero detakan sing ora kedelok
ning krasa kuwat mlebu liwat celah-celah jiwaku
amarga ana ati liya sing nyoba mekewuhi kabeh syaraf nadi-nadiku

Wektu ngeling kowe
pengen daktulis meneh babagan kisah sing tau keliwati
eluh kesedhihan ngiringi dalan jangkah awake dhewe
ngono uga eluh kebahagiaan uga melu ngiringi kisah awake dhewe
nganti ngantia wayah misahake awake dhewe
nganti ora turah wayah sethithika
kanggo ngguyon jero naungan kisah babagan cerito awake dhewe

0aktulis wektu kuwi babaganmu
wektu ketemu karomu
nganti wektu pisahan sing ora tau nemokake awake dhewe meneh
kabeh tinggal kenangan bareng tulisan-tulisanku diwayah dhikikkala
ning wektu aku ngeling kowe
aku pengen nulis meneh babaganmu
wektu sedhih arepa bahagia jero menapaki dalan diwayah dhikikkala

Cerito masa nuli
kaya misteri sing ora lair
ning kanan masa nuli
mubarang keyekten sing ora padokake
amarga masa nuli kanggonan masa saiki arepa masa sing arep teka

Geguritan Putri Bercadar


Dening: Khoirul Taqwim

Adalem serat sajakku
sareng gerimis dalu menjemput kegelapan
ngantos racikan-jemariku kraos wonten ingkang menuntun
kagem nyerat tentang putri bercadar
panjenenganipun putri endah menggalih luhur
Mengoyak jiwa kakung memandang kaliyan penuh kekaguman
amargi panjenenganipun putri sholikah berbalut ketaatan lebet nduwe agami

Putri bercadar
raos kagumku menggugah sajak-sajakku
kagem nyerat tentangmu
inggil kelembatan jiwamu
Kepasarahanmu wonten Ilahi
nunjukaken jiwamu penuh kaliyan kesaen ketaqwaan

Duhai putri kapitadosan
Raut rupa panjenengan tertutup cadarmu
sayangipun dipunpanjenengan taksih kemriksa sae
sareng balutan kekapitadosanan ingkang nyarungani langkah jiwamu
ngantos ngantosa wanci dalem nyerat tentangmu
sareng sajak-sajakku

putri bercadar
dalem mengagumi akhlakmu
Bumi dados saksi kepribadian luhurmu
tawang dados saksi kesaen penggalih panjenengan
dalem nyerat panjenengan kukenang dipunpanjenengan lebet sajak-sajakku

Duhai putri bercadar
Ketegaran jiwamu bukti bektos panjenengan wonten Ilahi
ngantos ngantosa wanci
dalem ngapangaken keteladananmu
sareng balutan kesaen kapitadosan panjenengan
lebet naungan sang mentis pangagungan alam

Geguritan Dalu Nduwe Kartika


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu nduwe kartika
Penuh werni-warni kesaen
Sayup-sayup angin dalu midhanget
tambah mimbeti kawontenan alam kesyahduhan
sareng sinar rembulan pajar benderang dipunmega-mega

Kesaen dalu
sareng cahaya kartika ingkang penuh gelora alam
ngampil jiwa penuh kebahagiaan mboten kuwawi raos
amargi dalu nduwe kartika dipundinten menika
mimbeti pesona alam menakjubkan sedaya jiwa

Dalu nduwe kartika
Penuh panorama menakjubkan
ngampil kawontenan alam penuh sekaran kemerduan
ngantos sedaya jiwa larut lebet kesarengan
sareng alam nduwe kartika kesyahduhan

Panorama dalu nduwe kartika
segahaken ketenangan jiwa merasuk sukma
ngantos ampil alam berdendang
Sahut menyahut ndherekne setunggal sami benten
Ketakjuban inggil kesaen alam penuh cahaya kartika
saking ujung kilen ngantos ujung wetan
dalu nduwe kartika penuhi alam raya

Pagi Nan Sae


Dening: Khoirul Taqwim

Semerbak enjing dinten
sareng embun enjing
Sejukkan jiwa kaken
dados jiwa penuh aura kesaen
nyingepi sedaya benak kalbu
lebet dekapan kelembatan dipunenjing dinten

Desir enjing dinten
Alam nan sae dipenuhi werni ketakjuban
ngantos ngasta jiwa kraos lebet kawontenan kenikmatan
satuhu penggalih penuh remen cita
lebet dekapan enjing dinten nan ceria
Bersenandung lebet aura kesaen jiwa

Ceria enjing dinten
kraos lebet dekapan jiwa
ngasta kawontenan raos penuh gairah sugeng
amargi enjing dinten sampun ngampil raos
Penuh kebahagiaan tiada tara kenyamanan dipunsaben jengkal jiwa kraos

Enjing nan sae
kawontenan kemerduan alam
mimbeti kawontenan remen cita lebet jiwa
ngantos ngasta salira terlena
badhe kesaen alam dipunenjing dinten
lembat kraos lebet benak kalbu ingkang paling lebet
Pancarkan raos keanggunan dipunenjing nan sae kraos

Geguritan Kelembatan Putri Bercadar


Dening: Khoirul Taqwim

Kala saking tebih
dalem menatapmu kaliyan bahagia
sayangipun dalem mboten mriksani rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan dibalut kaliyan sehelai nyamping cadar
ngantos ngantosa wanci lebet benakku ngendika
Subhanallah, alangkah sae putri menika
inggil ketaatan agami ingkang menuntun
badhe kepribadian panjenenganipun putri bercadar

Putri bercadar
kelembatan jiwamu yaiku: soca kagem alam semesta
Akhlakmu lebet balutan kesaen ingkang tiada tara
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados keteladanan kagem insan manusia
kagem mengeja kesugengan sareng kekapitadosanan wonten Ilahi
mekaten ugi mimbeti ketaqwaan kagem panjenenganipun ingkang mriksani sehelai cadarmu

Putri bercadar
kekekahan prinsipmu badhe dados keteladanan
kekekahan jiwamu badhe dados ketintriman
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados panorama kesaen
sareng cadarmu lebet dakwahmu
Menuju kesaen alam semesta

Duhai putri bercadar
kelembatan jiwamu yaiku: kekiyatan kekapitadosanan
Tingkah pajeng panjenengan yaiku: kemuliaan ketaqwaan
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados panempuh jiwa
kala insan mriksani kesaen akhlakmu sareng sehelai nyamping cadarmu

Duhai putri bercadar
dipunpanjenengan dados panyoca kesaen alam
sareng kelembatan jiwamu
kala nyarungani cakrawala kesugengan
Penuh kaliyan gairah remen cita
Berbalut cadar lebet naungan sang mentis pangagungan alam
dipunpanjenengan putri bercadar dipenuhi kaliyan aura kelembatan
Menyejukkan kalbu ingkang paling lebet sareng balutan cadarmu
ngantos ngantosa wanci badhe kekapitadosanan ugi ketaqwaanmu
Menghampiri sedaya jiwaku
ngantos ngasta penggalih sejuk penuh kaliyan gairah kelembatan
kala ngenget dipunpanjenengan putri bercadar kaliyan akhlak kemuliaanmu

Geguritan Tragedi Bom Ibu Kitha


Dening: Khoirul Taqwim

Margen taksih berdebu
saknalika dados cairan ludira
kala bom meledak dipunsamukawis penjuru kitha
Mengepullah kukus melambung inggil dicakrawala
Bom rahina punika ndhawah teror ngajrihaken
Mencekam kagem saben mustaka insan manusia
kala mriksani teror disepanjang margi keramaian ibu kitha

Teror bom
Mencekam kraos disudut-sudut kitha
ngasta raos ajrih kagem panjenenganipun ingkang rumaos
ngantos mboten kraos teror bom miyar kados memedos mboten bertuan
Televisi martakaken inggil tragedi bom rahina punika
ngantos koran-koran mboten kentun ugi martakaken tentang bom rahina punika
Bahkan manjenenganipun sosial mboten kendel-kendelipun
ngendikakaken bom tragedi kemanusiaan teng ibu kitha

Ledakan bom teng ibu kitha
dados buah lathi dipunwande-wande kopi
ngantos ngantosa samukawis penjuru dunia midhanget
inggil tragedi bom ibu kitha
Mencekam kawontenan
ngajrihaken kondisi rahina punika
ludira mengalir teng ibu kitha
waspa kesekelan mboten terbendung sampun
inggil tragedi bom ibu kitha rahina punika

Teror bom rahina punika
dados pertanda alam ketintriman taksih sawates harapan
Teror bom rahina punika
mimbeti deretan panjang tragedi kemanusiaan
Teror bom rahina punika
dados pertanda raos kenyamanan taksih lebet lingkaran pitakenan
Teror bom rahina punika
Pertanda alam kemanusiaan taksih dipenuhi kaliyan keserakahan membabi buta
Teror bom rahina punika
Menjelma dados memedos teng ibu kitha
ngantos ngantosa wanci teror bom rahina punika
dados konsumsi warta dialam raya

Geguritan Putri Berjilbab


Dening: Khoirul Taqwim

Kibaran jilbabmu
Sejukkan penggalih memandang
kraos dipunpanjenengan kados permadani kaliyan kesaen ingkang satuhu menakjubkan
ngantos penggalih dipunngasta berdebar dipunkala memandang jilbabmu melingkar dimustakamu
mekaten sae rupawan rupa panjenengan bersanding kaliyan jilbabmu
ngantos penggalih menika tertawan kapang
sareng jilbab ingkang panjenengan agem

Putri berjilbab
dalem memandangmu tanpa jemu sekedhika
ngantos mboten kraos jiwa mlebet lebet jilbabmu ingkang satuhu mengagumkan
penggalih pundi ingkang mboten terpaut kaliyan jilbabmu?
mekaten sae rupawan rupa panjenengan dibalut kaliyan jilbabmu
Penuh kaliyan kesaen ingkang menakjubkan dipunsedaya jiwa

Duhai putri berjilbab
Ayu jelita terpancar lebet sanubarimu
Detakan jiwamu penuh kaliyan kekapitadosanan
Tingkah pajeng panjenengan sumber ketaqwaan
ngantos kala dalem menatapmu kaliyan kelembatan
dipunpanjenengan putri berjilbab terpancar pesona kesaen Bidadari
satuhu dipunpanjenengan menakjubkan lebet genggaman kesempurnaan

Putri berjilbab
dipunpanjenengan keteladanan kagem insan manusia
penggalih luhurmu maningalanaken kesaen agami panjenengan
mekaten ugi kendahan rupa panjenengan
maningalanaken kesaen sang mentis pangagungan alam
ngantos ngantosa jiwaku larut lebet bayang-bayang pasuryan kerudungmu
mraos dipunsaben langkah jiwaku
dipunpanjenengan putri berjilbab penuh kaliyan aura kesaen
satuhu dipunpanjenengan menakjubkan kagem alam semesta

Wektu Sajak Demen Anyak Daktulis Kanggomu


Dening: Khoirul Taqwim

Kuncup kembang anyak mekrok
wektu kuwi sajak demen anyak daktulis kanggomu
mung sang mupu panduwe alam sing ngerti apa sing dakrasa
dhuwur desahan jiwa sing anyak krasa didasar atiku
amarga dikok dakrasa jawaban saka samubarang pitakonan jero benakku
nganti ngantia wayah jiwaku tuwuh kembang bareng asmaramu
nganti ngantia uga dikok kanggonan saka ambekan detak jantungku
tenan jiwaku kanggomu bareng basa rasa

Wektu kembang isih mekrok ditaman jiwa
dikok ngaton ayu jelita mendung atiku
nganti daku kepanah asmara kangen
nyarasa sing terpendam jero kalbu
amarga dikok asmara becik sing kukir jero jiwaku
nganti daku larut jero bayang-bayang rai becikmu

Wektu kembang tuwuh kembang
dikok kaya sosok Bidadari sing berlabuh
teka jero jiwaku kebak karo kelembutan
amarga dikok kanggonan kesempurnaan alam semesta
nganti ngantia dikok membangkitkan gelora jiwaku karo pancaran budimu
nganti daku terpaut bareng kelembutan asmaramu
tenan ngono gamblang kebecikanmu krasa jero sanubariku

Nek esok kok isih teka dibenakku
Haturkan salam kangenku kanggomu
amarga dikok yaiku: jawaban jiwaku
kanggo mengisi rasa kalbuku sing suwe membeku
ning diwektu dikok teka jero benakku
aku rumangsa dikok asmara saamba samudra rasa
ngono uga aku rumangsa asmaramu becik sing teka jero detak jantungku
amarga dikok yaiku: samubarang-galanya
kanggoku lan salawase

Geguritan Kenangan Sae


Dening: Khoirul Taqwim

Kala tindak sareng panjenengan
kraos sae dunia adalem raos
ngantos sedaya kalbuku rumaos kanyamanan kraos
amargi dipunpanjenengan saged memghadirkan gojek gujeng
Padahal kawontenan malih duka lara
dipunpanjenengan ugi saged ndhatengaken ketenangan jiwa
Padahal kawontenan malih resah balau lebet jiwa

Kenangan sareng panjenengan
dados kenangan sae lebet benakku
ngantos sedaya jiwaku
kala ngenget panjenengan sayuta kesaen kraos
ngantos mlebet lebet dasar penggalih adalem
amargi dipunpanjenengan kageman ambakan sugeng adalem
mlebet dipunsamukawis penjuru arah jantungku

Kala surya miwiti terbit
kala punika kenangan tentangmu dhateng lebet benakku
ngantos sedaya jiwaku
rumaos wonten samukawis ingkang dhateng tentangmu
sareng balutan kenangan ingkang sae
ngantos detik menika dereng kelimengan lebet benakku
amargi dipunpanjenengan dados pelabuhan jiwaku
kala salira rumaos sepen lebet mengeja langkah sugeng menika

Mengenangmu
Pancarkan aura kebahagiaan
amargi dipunpanjenengan soca jiwaku
kala salira lebet dahaga kesalitan badhe asih gandrung
dipunpanjenengan salajeng dhateng
Walau namung sawates kenangan
sayangipun punika sedaya kraos kenangan sae
sapanjang ambakan margi jiwa menika

Kala Nawala Gandrung Adalem Serat


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu dados saksi
kartika dados inspirasi
Kegelapan dalu taksih nyingepi alam semesta
swanten binatang taksih midhanget nyaring dipunbantala lapang
mekaten ugi sinar rembulan taksih nyingepi alam tambatan jiwa
ngantos ngantosa penggalih adalem terketuk dening panjenengan
dipunpanjenengan ingkang adalem raos lebet benak jiwa ingkang paling lebet
amargi panjenengan mutiara jiwaku
sae, permai kala ngenget panjenengan

Kala jiwa miwiti mboten terbendung
badhe kersa adalem tentangmu
kala punika nawala gandrung adalem serat kagem panjenengan
Walau bahasaku mboten sasae mendung raya
sayangipun raos ikhlasku nggandrungi pajenengan
sampun sampun ditenem didasar samudra jiwaku
ngantos sedaya nadiku bergetar
kala tembung-tembung adalem serat kagem panjenengan
saking penggalih paling lebet adalem

Kala nawala gandrung adalem serat kagem panjenengan
mboten kraos waspa mengalir deras saking kelopak soca adalem
ngantos sedaya kujur salira adalem kraos beku
resah gelisah ingkang adalem raos kala punika
sayangipun jiwaku taksih ngupados tegar
Walau awrat adalem raos lebet benak sanubariku
kala mengungkapkan raos gandrung adalem kagem panjenengan

Nawala ingkang adalem serat kagem panjenengan
makili pangraos jiwaku inggil raos adalem tentangmu
Walau sedaya raos adalem mboten saged adalem serat kaliyan kesempurnaan
sayangipun paling mboten dalem nate nyerat sekelumit raos kalbuku kagem panjenengan
ngantos ngantosa salira adalem ngendikakaken raos gandrung ingkang adalem serat kagem panjenengan
Walau namung namung bahasa sederhana
sayangipun agung harapanku dipunpanjenengan mangertos tentang raos jiwaku
Tertuju namung kagem panjenengan sapriyantun adinda ingkang digandrungi
Kuhaturkan matur sembah nuwun kagem panjenengan saking penggalih paling lebet adalem

Geguritan Atiku Terdampar Jilbabmu


Dening: Khoirul Taqwim

Jilbabmu
gawe jatungku berdetak kencang
nganti panah asmaraku
pengenke dikok bareng sajak-sajakku
kanggo terus ngupadi nulis aksara-aksara
nganti dadi kenangan rasa
amarga dikok asmara becik sing dakrasa jero batinku
kabeh babagan dikok krasa kebecikan disanubari sing paling jero

Duhai jilbabmu
atiku terdampar barengmu
nganti kabeh jiwaku tertoreh kangen kanggomu
amarga jilbabmu wis mendung didasar samudra kalbuku
nganti daku rumangsa nyaman wektu ngeling jilbab dimustakamu
ngono becik kowe karo jilbabmu
nganti wit-wit bersenandung dhuwur kebecikan sing kok duweni

Jilbab dimustakamu
ngono becik rupawan dakrasa dibenakku
nganti jiwaku mung tertuju kanggomu
amarga dikok becik kaya kembang sing lagi mekrok ditaman asri
nganti nggawe jiwaku bahagia wektu ngeling jilbab sing kok enggo dimustakamu
tenan atiku terketuk saka jilbabmu
krasa nyaman jiwaku wektu minggat kebecikanmu

Atiku terdampar
bareng jilbab sing kok anggo dimustakamu
nganti atiku isih ngeling rupamu sing kedelok becik mempesona
nganti dikok kedelok kaya Bidadari mudhun saka langit
ayu kedelok jero jiwa
Pesonamu krasa sejuk bareng jilbab sing kok enggo dimustakamu
nganti merasuk bareng sukmaku sing paling jero

Geguritan Kewanen Para Mujahid


Dening: Khoirul Taqwim

Wektu bom meletus
kok ora tau wedi ngadhepi samubarang bahaya uripmu
kok tetap berjuang dhuwur jeneng agamamu
aku salut dhuwur kewanenmu
Demi pengabdian lan kepitaya anmu
kowe sang Mujahid ora tau wedi sethithika
wektu mewujudkan kebeneran sing kowe cekel kukuh

Ben rentetan senjata geni meletus
nganti menghujam bola-bali jangkahmu
ning kok tetap tegar kebak karo kesabaran
Demi perjuangan jihadmu jero labuh tauhidmu
amarga perjuanganmu dadi bekti kepangandelanmu nang Ilahi
Tuk mewujudkan keadilan neng samudra alam semesta

Para Mujahid
kewanenmu ketulis neng tinta emas
dhuwur apa sing kowe perjuangkan dina iki
ben kepaten menjemputmu
ben awakmu lebur hancur dadi debu
kowe tetap berjuang tanpa lelah sethithika
amarga kowe wis dikongkon sang mupu panduwe alam
Tuk berjuang membasmi kedzaliman disigaran rai bumi iki

Kewanen para Mujahid
wektu mortir-mortir keserakahan menghujam
Menghancurkan samubarang apa sing ana
kowe arep tetap bejuang bareng akidah sing kowe junjung dhuwur
nganti tumekaning pati
Demi kobaran semangat perjuangan disaben jangkah kepangandelanmu

Sang Mujahid
Firman lan sabda
wis dadi dalan uripmu
Demi perjuanganmu menuju ketaqwaan
nganti nang titik keikhlasan
kowe arep terkenang sadawa masa
dhuwur kewanen sing kowe torehkan
Demi labuh kesucian agamamu

Geguritan Keheningan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu taksih dihiasi kartika
Rembulan taksih bersinar pajar benderang
Sementara bumi taksih terlelap dikeheningan dalu
sedaya kraos sunyi sareng dalu kaliyan sayuta cerios
ngantosa wanci dalu kasinggihan-kasinggihan lebet kawontenan asing kraos
ngantos ngatingal geliat sepen disanubari
kraos mrat aroma keheningan dalu menika

Dalu menika
mboten sabaenipun kaliyan dherekan senandung alam
sayangipun dalu menika wonten keganjilan kraos
ngantos kawontenan alam kraos keunikan ingkang penuh misteri pitakenan
amargi dalu menika haru bintu swanten binatang midhanget lirih didinding-dinding talingan raos
mboten sabaenipun kawontenan alam sekitar menika
sedaya penuh kaliyan tanda ndangu setunggal raos jiwa ingkang paling lebet

Keheningan dalu
mimbeti kawontenan penuh kaliyan setunggal kejanggalan raos
sayangipun sedaya kedah tetap tindak arah
kala nyarungani langkah margi panjang ambakan menika
lebet nyarungani samudra keheningan dalu
Tuk ngupadi jejak-jejak langkah setunggal margi ambakan panjang menika

Kala keheningan dalu
taksih muncul lebet kondisi ingkang rekaos dieja artos
ngantos ngantosa dalu menika dipenuhi werni raos tentang asa
lebet rajutan pitakenan ingkang rekaos dipunpirsa dening setunggal nalar
ngantos ngantosa wanci keheningan dalu mekaten nduwe artos
Tuk instrospeksi salira lebet melangkah menuju rajutan jiwa pasti
sedaya gambar nyaraos lebet asa

Geguritan Jam Sapratigan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Kala dinten taksih gelap
gebag sapratigan dalu tepat
Kumencoba wungokaken salira
ngupados meniti dinten lebet perenungan suci
supados sang Ilahi salajeng maringi kegampilan wonten salira
kala meniti margi kesugengan raos menika

Jam sapratigan dalu
dinten ingkang tepat tuk berserah salira wonten Ilahi
Tuk meniti margi kondur
Menuju pencerahan sang mentis suci
dadosipun dipundinten esok tiba
Keberkahan Ilahi salajeng dipunsaged wonten salira
supados dinten-dinten salajeng dipunwerneni kesaen salira

Hening dinten menika
gebag sapratigan dalu tepat
kraos kesejukan penggalih miwiti dhateng dibenak paling lebet
ngantos mlebet kedasar jiwa ingkang penuh kenyamanan raos
satuhu kesenyapan jam sapratigan dalu menika
mimbeti kekhusyukan penggalih kala berdo'a wonten Ilahi
supados salira salajeng dipunparingi margi kekasinggihanan Ilahi
lebet meniti dinten-dinten disepanjang kesugengan menika

Dinten nunjukaken jam sapratigan dalu
sedaya jiwa kresaa raga miwiti tertuju wonten Ilahi
supados dinten menika kresaa esok njing emben
Keberkahan salajeng maweni salira
kala menapaki lika-liku margi panjang kesugengan menika
ngantos ngantosa ketenangan raos dibenak jiwa paling lebet
dadosipun dipunjam sapratigan dalu menika
wanci ingkang tepat adalem raos lebet perenungan salira
Tuk nyagedaken pitutur saking sang mentis pangagungan alam
Tuk menggapai sugeng penuh kebahagiaan salira
kala mengeja margi langkah ambakan menika

Geguritan Sosok Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Kayon rupamu
nggawe ati kaum adam uwis ditandur rasa
Apalagi ditambah kelembutan budimu
Tiada Tara kebecikan sing kowe duweni
amarga dikok sosok Bidadari sing becik
nganti kabeh jiwaku bergetar rasa
wektu dikok teka jero benakku sing paling dasar

Sosok Bidadari
ana dijero jiwamu
ngono anggun kabeh ragamu
nganti kowe pancarkan pesona suri tauladan kebecikan
Harum semerbak ngarum nang awakmu
kaya lenga kasturi sing ana diawakmu
nganti nganti kabeh jiwa iki
krasa dikok yaiku: sosok Bidadari sing tiara tara kayonmu

Kelembutan rupamu
ngono mendung ati sing paling jero
nganti kabeh jiwa iki
mengenke ketekanmu
Tuk sanuli ana dicedhak benakku
amarga dikok sosok Bidadari sing kebak keistimewaan
tenan dikok menakjubkan kabeh jiwa iki

Kayonmu
ora mung sawates ragamu
ning budimu kebak karo kepangandelan
Bahkan saben jangkahmu dibalut karo ketaqwaan
tenan jiwa iki wis tertawan kangen
nyarasa lan asa babaganmu sing ngono becik dakrasa
nganti kalbuku mlebu bareng kayonmu
nganti kedasar samudra jiwaku sing paling jero
nganti awak tiba ati bareng jiwa lan budimu
amarga dikok kebecikan alam semesta
ngono becik samubarang sing kowe duweni
kabeh kebak samudra kebecikan
wektu ngeling kowe dadi sosok Bidadari jiwaku

Geguritan Alam pangreden


Dening: Khoirul Taqwim

Kala enjing dinten
dalem mriksani alam kesaen pangreden
Nampak kemriksa pohon arupi ijem taksih tertata kaliyan kesuburan
mekaten ugi swanten peksi-peksi taksih midhanget sayup-sayup kemerduan
satuhu menakjubkan alam pangreden
Penuh kaliyan keasrian alam kesaen disepanjang margi pangreden
ngantos ngasta batos kraos tenang
kala mriksani alam pangreden

Kesaen alam pangreden
Terlukis sareng sajak-sajakku
ngantos mboten kraos alam pangreden menyentuh dasar kalbuku
ngantos batos adalem rumaos waluya
kala wonten dialam pangreden ingkang penuh kesaen werni
ngantos salira terpaut penggalih sareng ketakjuban alam pangreden
sae karaos lebet kalbu ingkang paling lebet

Alam pangreden
maringi werni kesugengan jiwa
ngantos mlebet lebet benak ingkang paling lebet
sedaya kraos remen cita kebahagiaan lebet raos
ngantos mlebet kedasar jiwa paling lebet
amargi alam pangreden maringi raos lebet jiwa
Tuk mengeja setunggal jarwi kebahagiaan
sareng kesaen alam pangreden ingkang sanget menakjubkan raos

Keasrian alam pangreden
ngatingal alam ingkang taksih waluya
kraos lebet batos penuh kesejukan kraos
ngantos ngasta sedaya jiwa rumaos bahagia
kala mriksani alam pangreden ingkang taksih alami habitatnya
amargi alam pangreden ngasta decak kagum jiwa
inggil kesaen alam pangreden ingkang kraos asri
sae diraga kresaa dijiwa paling lebet

Gerimis Jawah Sonten


Dening: Khoirul Taqwim

Gerimis jawah sonten
ngasta penggalih bahagia kraos
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos kusadani saking samukawis sesakit gundah gulana
amargi gerimis jawah menika
maringi werni tentang jarwi raos jiwa
ingkang kian dinten rumaos sejuk
kala gerimis jawah sonten tiba

Kesejukan gerimis jawah
ngasta sedaya salira adalem segar kraos
kala gerimis jawah mengguyur dhusun adalem
Panorama gerimis jawah kemriksa raos
ngantos ngasta sedaya penggalih adalem kraos rena ria
satuhu gerimis jawah sonten menika
Menggugah penggalih dados remen cita
inggil keberkahan gerimis jawah sonten menika

Raos nyaman
kraos didasar samudra jiwa
ngasta sedaya syaraf-syaraf
Kendor saknalika rumaos
kala gerimis jawah tiba
kaliyan ngampil sayuta kesaen alam raya
Membikin kawontenan panorama kesaen gerimis jawah sonten
dados kesaen raos

Kerawuhan gerimis jawah sonten tiba
Pancarkan kesejukan alam raya
kaliyan ngampil kecerahan penggalih
kala gemericik tirta mengalir saking tawang kebumi
ngantos ngasta nyaman dipunpenggalih
mlebet direlung-relung dasar jiwa
ngantos kesaen gerimis sonten tiba
Membahana lebet detakan raos

Geguritan Teng Pantai Gondo Mayit


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti tenggelam
ngatingal kesaen pantai ingkang menakjubkan
sae merni disepanjang lathi pantai kraos
ngantos ngasta sedaya dasar samudra jiwa
nyamleng kraos lebet batos paling lebet
amergi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
ngasta decak kagum jiwa
kala mriksani sunset ingkang penuh kesaen

Sunset teng pantai gondo mayit
ngasta penggalih kraos nyenyak teng jiwa
kaliyan pemandangan ingkang satuhu mengagumkan
ngantos sedaya jiwa kraos tintrim
amargi sunset teng pantai gondo mayit
ngasta jiwa kraos bahagia raos
sareng deburan ombak teng kala sunset tiba

Kala soca lukar memandang
saking celak kresaa saking ketebihan
Tatkala sunset tiba teng pantai gondo mayit Blitar
sedaya jiwa kejemparing raos
Menyaksikan tenggelamnya surya tiba
ngantos ngasta decak kagum soca memandang
Apalagi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
manggen teng pamethat Samudra Hindia
sareng wiyaripun samudra mboten ngantos
ngantos ngantosa ngasta penggalih remen cita kraos

Panorama pantai gondo mayit
sareng deburan ombak menjulang
Menembus cakrawala angkasa
kala sunset tiba teng sapanjang pantai
ngasta raos kalbu penuh decak kagum
ngantos ngasta sedaya jiwa bahagia raos
amargi deburan ombak pantai teng gondo mayit
sae kraos lebet detakan jantung ingkang paling lebet
ngantos sedaya nadi jiwa
dados bahagia kraos teng dasar benak ingkang paling lebet

Geguritan Kebecikan Pantai Tambak Blitar


Dening: Khoirul Taqwim

Pantai tambak Blitar
kebecikan sing menyimpan pesona alam
tenan menakjubkan kebecikan pantainya
nganti nggawe ati berdecak kagum
dhuwur kebecikan alam pantai tambak Blitar
amarga kebecikan pantainya
nggawe rasa jiwa bahagia rasa
nganti tuwuh kembang neng dasar kalbu sing paling jero

Wektu ndeleng deburan ombak pantai tambak Blitar
nggawe jiwa hanyut jero dhemen cita rasa
nganti kabeh jiwa digawe rasa kesempurnaan
jero celah-celah kebahagiaan jiwa
amarga pantai tambak Blitar
Menyimpan sayuta rasa kalbu sing becik
nganti mlebu neng kalbu sing paling jero

Duhai pantai tambak Blitar
kebecikanmu daktulis jero sajakku
amarga kebecikanmu menyimpan keanggunan werna rasa
nganti kabeh jiwaku tertuju sakamu
dhuwur kebecikanmu sing menakjubkan siji rasa kalbu
nganti daku tiba ati nang pantai tambak Blitar
sing menyimpan siji rasa neng dasar jiwa

Kebecikan pantai tambak Blitar
nggawe kahanan alam kebak karo kehangatan rasa
Apalagi wektu ndeleng srengenge tenggelam dipantainya
tenan menakjubkan siji rasa jiwa
nganti kabeh jiwa tertuju dhuwur kebecikan alam rasa
amarga pantai tambak Blitar
nggawe kabeh jiwa kebak decak kagum
dhuwur kebecikan alam pantainya

Pantai tambak Blitar
manggon neng panjungkat Samudra Hindia
segarane sing ngono amba
nganti mata ora saguh memandang
amarga ambane menembus celah-celah jagad raya
tenan atiku takjub digawene
wektu ndeleng panorama kebecikan pantai tambak Blitar
nganti mlebu dijiwaku sing paling jero

Geguritan Kerudung Mahabbahmu


Dening: Khoirul Taqwim

Kenangan becik
wektu kerudung mahabbahmu
kowe enggo dimustakamu
kowe ngono nampak ayu jelita
karo rai ayumu
tenan atiku digawe kahyun-hyun sakamu
arep keperibadianmu sing luhur
arep kepangandelanmu sing terpancar dikalbumu paling jero
.
Kerudung mahabbahmu
ngono becik disanubari
nggawe kabeh atiku teka kanggomu
jero naungan keberkahan Ilahi
amarga kerudung mahabbah sing kok anggo
ngono becik rupawan pancarkan ketaqwaan nang Ilahi
tenan atiku kebak dhemen cita
wektu memandang kerudung mahabbah dimustakamu
.
Kebecikan kerudung mahabbahmu
Pancarkan pesona ana cahaya menembus embun esuk
amarga kerudung mahabbahmu nggawa aura ketentraman jiwa
nganti mlebu kerelung-relung dasar samudra kalbuku
ngono lembut krasa dibenakku
nganti ora krasa kabeh jiwaku
Mengagumi kerudung mahabbahmu
becik rupawan krasa dibenakku sing paling jero
.
Kerudung mahabbahmu
ngono syahdu jero panorama alam keajaiban
kebak dhemen cita kebahagiaan sing tiada tara
amarga kerudung mahabbahmu
Pancarkan keistimewaan rasa dibenak jiwaku
nganti mlebu didetakan jantung paling jero
nganti ora ketung cacah detakannya
tenan jiwaku tertawan saka kerudung mahabbahmu
wektu kok enggo dimustakamu
krasa ngono becik didasar samudra jiwaku

Urip Neng Ujung Bedhil


Dening: Khoirul Taqwim

Mujahid
urip neng ujung bedhil
Tanpa lelah pengabdianmu
kanggo berjuang menuju kebekten suci
Perang wis dadi takdir kuripanmu
nganti dina nggenti dina ora kok hiraukan
amarga uripmu wis nyiji neng ujung bedhil perang

Para Mujahid
wektu getih mengalir diawakmu
kowe tetap tegar berjuang didalan sang mupu panduwe alam
nganti dikok ora ngenal wayah
amarga uripmu wis kok abdikan
bareng perjuangan suci
Menuju kehadirat Ilahi

Wahai para Mujahid
uripmu neng ujung bedhil perang
wektu nyawamu terancam
Bahkan nyawamu ilang saka ragamu
kuwi wis dadi kebiyasan jero perjuanganmu
amarga uripmu wis tergaris neng ujung bedhil perang
dhuwur jeneng jihadmu wis dadi siji ambekan
Menuju obahan suci sing kowe pitaya i

Urip neng ujung bedhil perang
Memunculkan mubarang harapan gedhe
menawa mubarang dina kebentuk mubarang negeri
kebak karo keadilan
kebak karo kemakmuran
kebak karo kebekten
uga kebak karo kesejahteraan
nganti kebentuk mubarang negeri sing kebak keberkahan Ilahi
kuwi kanggonan saka cita-citamu
saka kowe wahai para Mujahid

Geguritan Tirta Terjun Sedudo


Dening: Khoirul Taqwim

Tirta mengalir tebih
saking waradinan inggil
ngantos ngantos waradinan andhap
wonten sang surya menyinari alam semesta
Penuh kaliyan kesaen werni ingkang menyimpan setunggal raos
inggil kesaen hukum alam ingkang mekaten sempurna
Walau kadang kala nalar mboten saged menembus hukum alam
amargi alam rekaos ditebak arah ugi tujuan
sayangipun alam saged karaosaken dibenak jiwa ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
manggen teng daerah Nganjuk Jawi wetan
Menyimpan setunggal raos
amargi tirta terjunnya
mekaten sae rupawan
kaliyan alam ingkang dipunsegahaken
Nampak asri menyejukkan relung-relung kalbu
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos bahagia kala teng celak tirta terjun sedudo

Adalem serat sajakku
Tentang tirta terjun sedudo
tirta ingkang mekaten bening mempesona jiwa
ngantos mlebet menuju alam penuh remen cita
amargi hamparan ijem mekaten sae merni
mekaten ugi redinipun mekaten anggun mempesona kalbu
ngantos ngantosa sedaya jiwaku
rumaos kampil sekaran alam
Anggun kraos dibenak jiwa ingkang paling paling lebet
kala wonten ing tirta terjun sedudo

Kendahan alam
Tatkala mriksani tirta terjun sedudo
kala memandangnya saking celak kresaa saking ketebihan
kraos alam surgawi mlebet direlung-relung jiwa
ngantos sedaya salira adalem rumaos bahagia jiwa
Penuh kaliyan aura kebahagiaan
ngantos mlebet dicelah-celah dasar samudra jiwa
sae kraos disanubari ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
ngatingal kesaen alam
ngantos sedaya naluri jiwa dipunngasta raos kekaguman
Penuh kaliyan aura kenyamanan disanubari kalbu
ngantos mlebet didasar samudra raos
ngantos sedaya jiwa rumaos kebahagiaan ingkang penuh remen cita
amargi tirta terjun sedudo dados simbol kesuburan alam
mekaten bening tirta terjunnya
ndhatengaken gina kagem alam kresaa kesugengan
sedaya mboten lukar inggil karunia Ilahi
Sang mentis pangagungan alam semesta

Kebecikan Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Jiwamu ana embun esuk
kebak karo kebecikan tiada tara
tenan menakjubkan kebecikan jiwamu
nganti nggawe nadiku berdetak kencang
amarga jiwamu ngono lembut
nggawe atiku kepanah rasa
nganti kalbuku terpikat
arep kelembutan jiwamu

Jiwamu ana samudra
bening banyune nggawe bahagia rasa
nganti awakku tiba ati arep pesonamu
sing pancarkan samudra kebeningan jiwa
amarga kowe kebak karo kebecikan kalbu
nganti nganti kabeh kalbuku rumangsa sejuk
wektu ngeling pancaran jiwamu
kebak karo budi luhur
kepangandelanmu sanuli mawani jiwamu

Kelembutan jiwamu
nggawe kabeh alam terhenyak kagum
amarga jiwamu ngono mengagumkan kalbu sing paling jero
nganti kabeh ragaku krasa bungah rasa
dhuwur kebecikan jiwamu sing kebak kebahagiaan
nggawe rasa nyaman kabeh kalbuku
nganti mlebu kerelung-relung jiwaku paling jero

Kebecikan jiwamu
nggawe atiku bahagia krasa
amarga kowe kebak kelembutan rasa
nganti kabeh sanubariku rumangsa dhemen cita
wektu mengenang jiwamu sing kian larut
nganti mlebu kesanubariku sing paling jero
bareng kebecikan rasa kalbu
wektu mengenang kesejukan jiwamu

Geguritan Wonten Kerudung Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Kendahan kerudungmu
mekaten anggun mempesona dibenak kalbuku
ngantos sedaya jiwaku gemetar
kala mriksani kerudungmu ingkang mekaten sae rupawan
Apalagi dipunminggah pasuryan endah panjenengan
wonten Bidadari mandhap saking tawang
sae kraos dibenakku ingkang paling lebet

Putri berkerudung
kala dalem mriksani panjenengan saking ketebihan
panjenengan kraos menyimpan kesaen ingkang menakjubkan
sedaya terpancar saking celah-celah jiwamu
amargi keperibadianmu
wonten Bidadari kerudung
kaliyan kendahan ingkang panjenengan kagungani
mekaten sae rupawan mlebet teng dasar kalbuku

Wahai putri berkerudung
Kerudungmu penuh raos teng jiwa paling lebet
amargi kerudungmu menyimpan kekekahan jiwa
Penuh kaliyan aura kekapitadosanan wonten Ilahi
dadosipun kerudung ingkang panjenengan agem dimustakamu
Wujud gandrung panjenengan wonten kepitadosan agami panjenengan
satuhu panjenengan menyimpan kesaen kalbu
ngantos ngasta jiwaku haru bintu
inggil ketaatanmu wonten agami ingkang panjenengan pitadosi

Putri berkerudung
panjenengan menyimpan ketaqwaan ingkang menakjubkan
ngantos sedaya jiwaku mengagumi inggil keperibadianmu
amargi keperibadianmu mekaten luhur
wonten Bidadari kerudung ingkang menyimpan sayuta kendahan
satuhu dalem mengagumimu
saking lubuk penggalih adalem ingkang paling le

Embun Pagi


By: Khoirul Taqwim

Keindahan embun pagi
Masih menyelimuti cakrawala
Hingga membuat jiwa terasa bugar
Karena embun pagi membawa keberkahan rasa
Sampai seluruh tubuh dibuat suasana kebahagiaan
Penuh dengan suka cita rasa didasar samudra kalbu
Menembus relung-relung jiwa terdalam

Keberadaan embun pagi hari
Membuat badan terasa sehat bugar
Karena menghirup udara pagi
Bersama sentuhan embun pagi hari
Membuat seluruh tubuh merasa segar bugar
Hingga masuk keseluruh raga
Menjelma menjadi obat didasar raga yang terdalam

Embun pagi hari
Menyejukkan alam semesta
Membuat panorama keindahan yang sempurna
Sungguh seluruh jiwa terasa bahagia
Saat embun pagi datang dengan keindahan tiada tara
Karena embun pagi hari
Membuat wajah menjadi bahagia rasa
Penuh dengan suka cita yang menakjubkan

Embun pagi hari
Penuh dengan riang gembira
Suasana menjadi suka cita rasa
Karena embun pagi menyegarkan seluruh jiwa
Juga menyegarkan seluruh raga
Hingga masuk kesanubari terdalam
Sampai kedasar samudra kalbu kehidupan

Perahu Para Nelayan


By: Khoirul Taqwim

Kehidupan para nelayan
Hidup bersama naluri alam
Tak mengenal lelah disepanjang kegelapan malam
Begitu juga disepanjang siang menyengat
Para nelayan tetap bekerja keras
Mencari ikan dilautan luas
Menyeberangi keganasan ombak
Sudah menjadi habitat keseharian hidup para nelayan

Perahu nelayan
Membentang disamudra luas
Ombak menghantam segala arah
Namun kapal para nelayan tetap tegak menjulang
Tuk mencari ikan disepanjang lautan lepas
Tuk mengais rezeki alam kehidupan
Karena kehidupan para nelayan
Bagian tabiat alam itu sendiri
Tuk mencari ikan disepanjang jalan pantai kehidupan

Kehidupan para nelayan
Menerjang keganasan badai malam
Tak takut sedikitpun dalam mengarungi ombak lautan luas
Demi mengabdi pada alam
Tuk mengais rezeki kehidupan
Dalam menggapai disepanjang nafas perjalanan
Tuk meraih kehidupan dalam penyatuan bersama anugerah alam

Perahu para nelayan
Bersama lautan luas membentang
Hingga sampailah kehidupan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra luas
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang lautan membentang
Karena kehidupan para nelayan
Bentuk pengabdian pada alam
Tuk tumbuh kembang bersama potensi alam kehidupan

Cangkul Para Petani


By: Khoirul Tawim

Sawah dan ladang
Sumber kehidupan alam
Bagi para petani tuk mengais rezeki kehidupan
Dengan bercocok tanam disawah maupun diladang
Sebagai aktifitas hidup dalam menggapai sebuah harapan
Supaya suatu saat menuai hasil
Atas keberkahan karunia alam yang berlimpah

Cangkul petani
Sebagai alat sederhana tuk bercocok tanam
Agar suatu saat panen raya dapat dirasakan
Tidak hanya dinikmati para petani
Tetapi dinikmati bagi kehidupan diseluruh alam
Tuk menyambung nafas hidup
Karena hidup membutuhkan ketahanan pangan

Para petani
Tak lelah bekerja disepanjang hari
Walau terik matahari menyengat ditubuhmu
Engkau tak hiraukan sedikitpun
Demi pengabdian hidupmu bersama alam
Karena engkaulah pahlawan ketahanan pangan
Sehingga jasa-jasamu sungguh tiada tara
Bagi keberlangsungan nafas kehidupan

Cangkul para petani
Hidup bersama alam
Tuk meraih jalan nafas kehidupan
Demi pengabdian pada alam semesta
Dalam mewujudkan keberlangsungan hidup
Karena cangkul para petani penyambung nafas kehidupan
Tuk menghasilkan panen raya: padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya

Gerimis Hujan Sore


By: Khoirul Taqwim

Gerimis hujan sore
Buat hati bahagia terasa
Hingga seluruh detakan jiwa
Merasa terobati dari segala penyakit gundah gulana
Karena gerimis hujan ini
Memberi warna tentang makna rasa jiwa
Yang kian hari merasa sejuk
Saat gerimis hujan sore tiba

Kesejukan gerimis hujan
Buat seluruh tubuhku segar terasa
Saat gerimis hujan mengguyur desaku
Panorama gerimis hujan terlihat rasa
Hingga membuat seluruh hatiku terasa gembira ria
Sungguh gerimis hujan sore ini
Menggugah hati menjadi suka cita
Atas keberkahan gerimis hujan sore ini

Rasa nyaman
Terasa didasar samudra jiwa
Membuat seluruh syaraf-syaraf
Kendor seketika merasa
Saat gerimis hujan tiba
Dengan membawa sejuta keindahan alam raya
Membikin suasana panorama keindahan gerimis hujan sore
Menjadi keindahan rasa

Kedatangan gerimis hujan sore tiba
Pancarkan kesejukan alam raya
Dengan membawa kecerahan hati
Saat gemericik air mengalir dari langit kebumi
Hingga membuat nyaman dihati
Masuk direlung-relung dasar jiwa
Sampai keindahan gerimis sore tiba
Membahana dalam detakan rasa

Alam Pegunungan


By: Khoirul Taqwim

Kala pagi hari
Aku melihat alam keindahan pegunungan
Nampak terlihat pohon berwarna hijau masih tertata dengan kesuburan
Begitu juga suara burung-burung masih terdengar sayup-sayup kemerduan
Sungguh menakjubkan alam pegunungan
Penuh dengan keasrian alam keindahan disepanjang jalan pegunungan
Hingga membuat batin terasa tenang
Saat melihat alam pegunungan

Keindahan alam pegunungan
Terlukis bersama sajak-sajakku
Hingga tak terasa alam pegunungan menyentuh dasar kalbuku
Hingga batinku merasa sehat
Saat ada dialam pegunungan yang penuh keindahan warna
Sampai diri terpaut hati bersama ketakjuban alam pegunungan
Indah dirasa dalam kalbu yang terdalam

Alam pegunungan
Memberi warna kehidupan jiwa
Hingga masuk dalam benak yang terdalam
Semua terasa suka cita kebahagiaan dalam rasa
Sampai masuk kedasar jiwa terdalam
Karena alam pegunungan memberi rasa dalam jiwa
Tuk mengeja sebuah makna kebahagiaan
Bersama keindahan alam pegunungan yang teramat menakjubkan rasa

Keasrian alam pegunungan
Menampakkan alam yang masih sehat
Terasa dalam batin penuh kesejukan terasa
Hingga membuat seluruh jiwa merasa bahagia
Saat melihat alam pegunungan yang masih alami habitatnya
Karena alam pegunungan membuat decak kagum jiwa
Atas keindahan alam pegunungan yang terasa asri
Baik diraga maupun dijiwa terdalam

Keheningan Malam


By: Khoirul Taqwim

Malam masih dihiasi bintang
Rembulan masih bersinar terang benderang
Sementara bumi masih terlelap dikeheningan malam
Semua terasa sunyi bersama malam dengan sejuta cerita
Sampailah waktu malam benar-benar dalam keadaan asing terasa
Hingga menampakkan geliat sepi disanubari
Terasa menguat aroma keheningan malam ini

Malam ini
Tak seperti biasa dengan iringan senandung alam
Namun malam ini ada keganjilan terasa
Hingga keadaan alam terasa keunikan yang penuh misteri pertanyaan
Karena malam ini haru biru suara binatang terdengar lirih didinding-dinding telinga rasa
Tak seperti biasa keadaan alam sekitar ini
Semua penuh dengan tanda tanya sebuah rasa jiwa yang terdalam

Keheningan malam
Menambah suasana penuh dengan sebuah kejanggalan rasa
Namun semua harus tetap berjalan arah
Saat mengarungi langkah perjalanan panjang nafas ini
Dalam mengarungi samudra keheningan malam
Tuk mencari jejak-jejak langkah sebuah perjalanan nafas panjang ini

Saat keheningan malam
Masih muncul dalam kondisi yang sulit dieja arti
Hingga sampailah malam ini dipenuhi warna rasa tentang asa
Dalam rajutan pertanyaan yang sulit dimengerti oleh sebuah nalar
Hingga sampailah waktu keheningan malam begitu berarti
Tuk instrospeksi diri dalam melangkah menuju rajutan jiwa pasti
Semua tergambar bersama rasa dalam asa

Malam Berbintang


By: Khoirul Taqwim

Malam berbintang
Penuh warna-warni keindahan
Sayup-sayup angin malam terdengar
Semakin menambah suasana alam kesyahduhan
Bersama sinar rembulan terang benderang diawan-awan

Keindahan malam
Bersama cahaya bintang yang penuh gelora alam
Membawa jiwa penuh kebahagiaan tak tertahan rasa
Karena malam berbintang dihari ini
Menambah pesona alam menakjubkan seluruh jiwa

Malam berbintang
Penuh panorama menakjubkan
Membawa suasana alam penuh nyanyian kemerduan
Hingga seluruh jiwa larut dalam kebersamaan
Bersama alam berbintang kesyahduhan

Panorama malam berbintang
Suguhkan ketenangan jiwa merasuk sukma
Hingga bawa alam berdendang
Sahut menyahut antar satu sama lain
Ketakjuban atas keindahan alam penuh cahaya bintang
Dari ujung barat sampai ujung timur
Malam berbintang penuhi alam raya

Keanggunan Kerudungmu


By: Khoirul Taqwim

Wajahmu ayu jelita
Saat aku menatapmu dengan kelembutan
Mustakamu tertutup rapat dengan kerudung keanggunan
Lambaian kerudungmu begitu elok rupawan
Hingga pancarkan pesona jiwa masuk dalam sanubari yang terdalam
Bahkan sampai tak terasa diri terbang melayang
Bersama keindahan kerudung keanggunanmu

Saat dikau memakai kerudung keanggunan
Betapa cantik ayu jelitamu tertanam dalam kalbu
Hingga sampailah waktu alam semesta berdendang dengan kemerduan jiwamu
Karena dikau wanita sholikah dalam naungan Ilahi
Penuh dengan rasa keagungan dalam benak kalbu yang terdalam

Keanggunan kerudungmu
Menambah suasana alam nan indah permai
Sejukkan jiwa-jiwa kaku
Menjadi kelembutan dalam benak yang terdalam
Hingga merasuk sukma dalam keanggunan sebuah rasa

Kerudung keanggunan
Menampakkan keindahan dalam detak jiwa
Hingga masuk disanubari yang terdalam
Membawa sejuta kebahagiaan yang tertera disebuah fakta kehidupan
Karena kerudung keanggunanmu
Memancarkan keanggunan tiada tara keindahan
Hingga sampailah tertanam dalam benak jiwaku yang terdalam

Wanita Berjilbab


By: Khoirul Taqwim

Kibaran jilbabmu
Sejukkan hati memandang
Terasa dikau bagai permadani dengan keelokan yang sungguh menakjubkan
Hingga hati dibuat berdebar disaat memandang jilbabmu melingkar dimustakamu
Begitu elok rupawan wajahmu bersanding dengan jilbabmu
Hingga hati ini tertawan rindu
Bersama jilbab yang kau kenakan

Wanita berjilbab
Aku memandangmu tanpa jemu sedikitpun
Hingga tak terasa jiwa masuk dalam jilbabmu yang sungguh mengagumkan
Hati mana yang tak terpaut dengan jilbabmu?
Begitu elok rupawan wajahmu dibalut dengan jilbabmu
Penuh dengan keindahan yang menakjubkan disemua jiwa

Duhai wanita berjilbab
Ayu jelita terpancar dalam sanubarimu
Detakan jiwamu penuh dengan keimanan
Tingkah lakumu sumber ketaqwaan
Hingga saat aku menatapmu dengan kelembutan
Dikau wanita berjilbab terpancar pesona keelokan Bidadari
Sungguh dikau menakjubkan dalam genggaman kesempurnaan

Wanita berjilbab
Dikau keteladanan bagi insan manusia
Budi luhurmu mencerminkan keindahan agamamu
Begitu juga kecantikan wajahmu
Mencerminkan keindahan sang maha pemilik alam
Hingga sampailah jiwaku larut dalam bayang-bayang wajah kerudungmu
Menghias disetiap langkah jiwaku
Dikau wanita berjilbab penuh dengan aura keindahan
Sungguh dikau menakjubkan bagi alam semesta

Jam Sepertiga Malam


By: Khoirul Taqwim

Kala hari masih gelap
Pukul sepertiga malam tepat
Kumencoba bangunkan diri
Berusaha meniti hari dalam perenungan suci
Supaya sang Ilahi selalu memberi kemudahan pada diri
Saat meniti jalan kehidupan rasa ini

Jam sepertiga malam
Hari yang tepat tuk berserah diri pada Ilahi
Tuk meniti jalan kembali
Menuju pencerahan sang maha suci
Sehingga dihari esok tiba
Keberkahan Ilahi selalu didapat pada diri
Supaya hari-hari selalu diwarnai keindahan diri

Hening hari ini
Pukul sepertiga malam tepat
Terasa kesejukan hati mulai hadir dibenak terdalam
Hingga masuk kedasar jiwa yang penuh kenyamanan rasa
Sungguh kesenyapan jam sepertiga malam ini
Menambah kekhusyukan hati saat berdo'a pada Ilahi
Supaya diri selalu diberi jalan kebenaran Ilahi
Dalam meniti hari-hari disepanjang kehidupan ini

Hari menunjukkan jam sepertiga malam
Seluruh jiwa maupun raga mulai tertuju pada Ilahi
Supaya hari ini maupun esok lusa
Keberkahan selalu menyertai diri
Saat menapaki lika-liku jalan panjang kehidupan ini
Hingga sampailah ketenangan rasa dibenak jiwa terdalam
Sehingga dijam sepertiga malam ini
Waktu yang tepat kurasa dalam perenungan diri
Tuk mendapatkan petunjuk dari sang maha pemilik alam
Tuk menggapai hidup penuh kebahagiaan diri
Saat mengeja jalan langkah nafas ini

Hidup di Ujung Senapan


By: Khoirul Taqwim

Mujahid
Hidup di ujung senapan
Tanpa lelah pengabdianmu
Untuk berjuang menuju kehormatan suci
Perang sudah menjadi takdir kehidupanmu
Hingga hari berganti hari tak kau hiraukan
Karena hidupmu sudah menyatu di ujung senapan perang

Para Mujahid
Saat darah mengalir ditubuhmu
Engkau tetap tegar berjuang dijalan sang maha pemilik alam
Hingga dikau tak mengenal waktu
Karena hidupmu sudah kau abdikan
Bersama perjuangan suci
Menuju kehadirat Ilahi

Wahai para Mujahid
Hidupmu di ujung senapan perang
Saat nyawamu terancam
Bahkan nyawamu hilang dari ragamu
Itu sudah menjadi kebiasaan dalam perjuanganmu
Karena hidupmu sudah tergaris di ujung senapan perang
Atas nama jihadmu sudah menjadi satu nafas
Menuju pergerakan suci yang engkau yakini

Hidup di ujung senapan perang
Memunculkan suatu harapan besar
Bahwa suatu hari terbentuk suatu negeri
Penuh dengan keadilan
Penuh dengan kemakmuran
Penuh dengan kehormatan
Juga penuh dengan kesejahteraan
Hingga terbentuk suatu negeri yang penuh keberkahan Ilahi
Itulah bagian dari cita-citamu
Dari engkau wahai para Mujahid

Kerudung Mahabbahmu


By: Khoirul Taqwim

Kenangan terindah
Saat kerudung mahabbahmu
Engkau kenakan dimustakamu
Engkau begitu nampak ayu jelita
Dengan wajah cantikmu
Sungguh hatiku dibuat terpesona olehmu
Akan keperibadianmu yang luhur
Akan keimananmu yang terpancar dikalbumu terdalam
.
Kerudung mahabbahmu
Begitu elok disanubari
Membuat seluruh hatiku hadir untukmu
Dalam naungan keberkahan Ilahi
Karena kerudung mahabbah yang kau pakai
Begitu elok rupawan pancarkan ketaqwaan pada Ilahi
Sungguh hatiku penuh suka cita
Saat memandang kerudung mahabbah dimustakamu
.
Keindahan kerudung mahabbahmu
Pancarkan pesona laksana cahaya menembus embun pagi
Karena kerudung mahabbahmu membawa aura kedamaian jiwa
Hingga masuk kerelung-relung dasar samudra kalbuku
Begitu lembut terasa dibenakku
Sampai tak terasa seluruh jiwaku
Mengagumi kerudung mahabbahmu
Elok rupawan terasa dibenakku yang terdalam
.
Kerudung mahabbahmu
Begitu syahdu dalam panorama alam keajaiban
Penuh suka cita kebahagiaan yang tiada tara
Karena kerudung mahabbahmu
Pancarkan keistimewaan rasa dibenak jiwaku
Hingga masuk didetakan jantung terdalam
Sampai tak terhitung jumlah detakannya
Sungguh jiwaku tertawan oleh kerudung mahabbahmu
Saat kau kenakan dimustakamu
Terasa begitu elok didasar samudra jiwaku

Kecantikan Berjilbab


By: Khoirul Taqwim

Matahari masih terbit dari timur
Kecantikan wajahmu masih menyelimuti alam semesta
Keindahan parasmu begitu menawan jiwa
Hingga buat jiwaku bahagia rasa
Saat melihat kecantikan wajahmu
Sungguh seluruh jiwaku saat melihatmu
Terasa tenang diselimuti suka cita terasa

Tatkala rembulan masih bersinar
Wajahmu masih berseri-seri
Penuh dengan keindahan rasa yang terpancar dibenakmu
Engkau wanita berjilbab disana
Kecantikan wajahmu begitu mempesona kalbu
Hingga merasuk keseluruh sukmaku
Saat mata memandang engkau wanita berjilbab
Penuh dengan ketaqwaan yang terpancar diwajahmu

Kecantikan wanita berjilbab
Sungguh membuat seluruh jiwa merasa tenteram
Karena engkau wanita yang penuh kelembutan budi
Hingga seluruh detakan jantungku
Berhenti sejenak menghayati keindahan budimu
Sampai membuat seluruh jiwaku mengagumimu
Akan kecantikan budi pakertimu

Kecantikan berjilbab
Mengetuk sebuah rasa keimanan
Karena keteladanan budimu
Begitu agung menembus celah-celah ruang dan waktu
Sungguh diriku merasa engkau penuh keagungan keteladanan
Karena engkaulah wanita terbaik yang penuh keikhlasan
Dalam menatap sepanjang jalan hidup ini
Sampai titik nafas terakhirku mengagumi kecantikanmu
Engkaulah wanita cantik berjilbab didasar samudra jiwaku

Kerudung Keimanan


By: Khoirul Taqwim

Saat kulihat kerudungmu
Penuh dengan hiasan kelembutan jiwa
Sungguh membuat suka cita kalbu
Saat melihat kerudung keimanan yang terpancar diwajahmu
Hingga membuat jiwaku larut dalam hayalan
Saat mengingat kerudungmu yang penuh keimanan
Sehingga seluruh jantungku berdetak kencang
Saat kerudungmu menghias dicakrawala angkasa raya

Kerudung keimanan
Terpancar disanubarimu yang terdalam
Hingga seluruh rongga-rongga jiwaku
Merasa penuh kenyamanan
Saat kerudungmu berkibar dimustakamu
Seluruh jiwaku hanyut
Sampai larut berrsama kerudung keimanan yang engkau kenakan

Duhai kerudung keimanan
Begitu elok disanubari terdalamku
Hingga menembus kedasar samudra jiwaku
Karena engkau kerudung keimanan
Telah terpancar ketaqwaan pada Ilahi
Sungguh budi pekertimu
Begitu mulia sepanjang hayatmu

Kerudung keimanan
Buatku tenang dalam kegelisahan
Karena kerudung keimanan yang engkau kenakan
Sungguh membuat seluruh jiwaku bahagia rasa
Dalam dekapan bahagia yang tak tergambarkan
Sampai seluruh kalbuku penuh dengan rasa suka cita
Bersama kerudung keimanan yang engkau pakai dimustakamu

Wajah Gadis Surgawi


By: Khoirul Taqwim

Rembulan masih bersinar terang diangkasa raya
Sementara bumi masih pancarkan cahaya kebahagiaan
Dari wajah cantik ayu jelita wajah gadis surgawi
Hingga sampailah hatiku terpaut oleh keanggunan wajahnya
Karena wajahnya penuh dengan keajaiban suka cita
Sampai membuat seluruh auraku terpancar kebahagiaan rasa
Saat melihat wajah gadis cantik surgawi

Gadis cantik bah Bidadari
Kelembutan budi luhur yang ada pada dirinya
Seakan-akan memberi cahaya keajaiban alam semesta
Karena budi luhurnya membuat keteladanan yang sungguh menakjubkan
Hingga seluruh jiwaku bergetar kencang
Saat aku melihat akan keluhuran budinya
Sampai aku takjub akan keperibadiannya
Yang sungguh menggemparkan rasa

Gadis cantik bah Bidadari
Wajahnya mengandung unsur-unsur surgawi
Karena wajahnya dipenuhi kecantikan kalbu
Yang sungguh menakjubkan jiwa
Hingga sampai didasar kalbuku bersuara lirih
Penuh dengan kekaguman yang tiada tara
Saat melihat wajah ayu jelitanya
Begitu juga keteladanan budi luhurnya
Penuh dengan keimanan dan ketaqwaan pada Ilahi

Wajah gadis surgawi
Tersimpan dibenak gadis yang diselimuti cahaya kecantikan alam
Penuh dengan keceriaan diwajahnya
Bersama kelembutan jiwa yang sungguh menakjubkan
Karena jiwa gadis surgawi dipenuhi budi pekerti luhur
Hingga membuat seluruh jiwaku mengagumi akan kebaikannya
Dia wajah gadis surgawi nan elok rupawan segala budi pekertinya

Kerudung Ketaqwaan


By: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
Menambah ayu nan jelita diwajahmu
Sungguh buat jiwaku terasa tenteram
Saat melihat kerudung ketaqwaan yang terpancar dijiwamu
Hingga seluruh tubuhku gemetar rasa
Sebagai bentuk rasa kekagumanku yang mendalam
Akan pesona indah kerudung ketaqwaan yang engkau kenakan

Kerudung yang engkau kenakan
Sebagai wujud ketaqwaanmu yang tertinggi
Akan kebesaran sang maha pemilik alam semesta
Sehingga kerudung ketaqwaanmu
Penuh hiasan budi pekertimu yang luhur
Sungguh engkau wanita penuh cahaya keimanan
Dari lubuk hatimu yang bersih
Sampai ragamu yang anggun gemulai
Indah mempesona rasa dikalbuku yang terdalam

Kerudung ketaqwaan
Aku menyebutmu dari dalam lubuk jiwaku
Karena keteladanan budi pekertimu begitu luhur
Hingga seluruh jiwaku mengagumimu
Akan kebaikanmu yang menakjubkan rasa jiwa
Karena engkau begitu sempurna disetiap langkahmu
Mengandung sejuta kebaikan yang tersimpan dibenakmu

Melalui kerudung ketaqwaan
Engkau memberi sebuah keteladanan yang berharga
Hingga seluruh jiwaku dipenuhi rasa bahagia jiwa
Saat mengenang kerudung ketaqwaanmu yang penuh keberkahan
Karena kerudung ketaqwaan yang engkau kenakan
Menjadi simbol baktimu pada Ilahi
Sungguh aku mengagumi jiwamu
Bersama kebaikanmu yang begitu menakjubkan kalbu terdalamku

Jernih Jiwamu


By: Khoirul Taqwim

Udara pagi hari
Masih terasa segar dijiwa
Sementara embun pagi
Masih menyelimuti alam sekitar
Sungguh membuat kalbuku terasa sejuk
Saat menghirup antara pagi hari dan embun pagi
Sampai masuk kerongga-rongga jiwa terdalamku

Pagi hari
Bersama budimu yang begitu agung
Membuat rasa kalbuku terketuk rasa
Hingga menembus kerelung-relung jiwaku
Karena kelembutan jiwamu begitu indah mempesona
Sampai seluruh jiwaku berkata
Jiwamu begitu jernih lembut gemulai
Sehingga menampakkan keindahan yang terpancar dalam jiwamu
Sungguh jiwamu jernih terasa
Laksana jernihnya udara sepanjang pagi hari

Jernih jiwamu
Begitu terasa kuat masuk kesanubariku terdalam
Karena jiwamu laksana embun pagi
Jernih tiara tara kurasa dalam jiwaku
Hingga sampailah seluruh jiwaku mengagumi
Akan kejernihan jiwamu yang begitu sejukkan rasa
Sampai masuk kepori-pori jantungku
Akan keindahan jiwamu yang tak mampu kulukiskan lewat kata-kata

Bersama kejernihan jiwamu
Laksana salju yang begitu bersih gemulai
Indah terasa disanubariku yang terdalam
Karena kejernihan jiwamu mengusik sanubariku
Untuk neneladani kebaikan budi pekertimu
Begitu jernih kurasa disetiap detakan jiwaku
Sampai masuk keseluruh dasar samudra kalbuku

Merindukan Jilbabmu


By: Khoirul Taqwim

Cahaya mentari pagi
Masih terasa hangat disanubari
Hingga membuat seluruh kalbuku
Merasa tenteram bersama jilbabmu kala itu
Namun kini tinggal sebuah kenangan rasa
Hanya kerinduanku tentang jilbabmu
Yang membentang disinggasana cakrawala raya

Kelembutan jilbabmu
Pancarkan pesona kelembutan rasa
Hingga membuat jiwaku terasa hangat
Saat mengingat tentang jilbab dimustakamu
Sungguh jiwaku merindukan jilbabmu yang begitu anggun mempesona rasa
Karena jilbabmu menyejukkan kalbuku yang terdalam
Sampai masuk kerelung kalbu rasaku

Merindukan jilbabmu
Menumbuhkan rasa kekagumanku tentangmu tak terbendung
Sampai masuk kedasar jiwa sanubariku
Hingga tak terasa sejenak jiwaku tertuju khusus untukmu
Karena jiwaku sudah terpaut rasa tentang keindahan jilbabmu
Sampai seluruh jiwaku merindukan
Akan keberadaan jilbab yang ada dimustakamu

Merindukan jilbabmu
Menambah rasa keimanan pada Ilahi
Karena dibalik jilbabmu tersimpan budi pekerti yang luhur
Hingga seluruh jiwaku
Merasa dirimu bagian keteladanan keindahan
Sungguh hatiku terpaut oleh jilbab indahmu
Sampai seluruh kalbuku merindukan tentang jilbabmu
Yang indah mempesona rasa jiwa terdalamku
Terima kasih kuhaturkan pada keindahan jilbabmu dari lubuk hatiku terdalam

Kesabaran Para Perawat


By: Khoirul Taqwim

Saat tubuh luka dipapan-papan kehidupan
Engkau para perawat dengan penuh kesabaran
Merawat luka dengan penuh keikhlasan
Sungguh mulia jiwamu kurasa
Laksana rembulan menyinari kegelapan malam
Tanpa lelah memberi warna bermakna tentang nafas kehidupan
Begitu juga engkau wahai perawat
Tanpa pamrih merawat para pasien
Demi kesembuhan luka para pasien
Sungguh budi pekertimu mengandung keteladanan yang menakjubkan

Atas nama kemanusiaan
Demi pengabdianmu pada penyembuhan
Engkau para perawat dengan penuh kesabaran
Merawat para pasien yang sedang sakit
Hingga membuat detakan jantungku berhenti sejenak
Memperhatikan kesabaranmu yang mengagumkan
Sampai seluruh jiwaku menyimak akan budi pekertimu yang luhur

Kesabaran para perawat
Menggugah sajakku untuk menulismu
Sungguh aku mengagumi keteladanan budimu
Penuh dengan kesabaran merawat para pasien
Walau ragamu terkadang nampak lelah
Namun kobaran semangatmu merawat pasien
Masih membara membakar jiwa
Tuk terus merawat para pasien
Sampai sembuh dari luka

Duhai para perawat
Kesabaranmu penuh keikhlasan yang mengagumkan
Engkau akan menjadi suri tauladan kebaikan di alam semesta
Engkau akan tercatat dalam sejarah tinta emas
Karena jiwamu sungguh mulia kurasa
Hingga seluruh kalbuku memberi isyarat rasa
Bahwa engkau perawat yang penuh keindahan budi pekerti
Atas nama kemanusiaan dan atas nama keyakinan
Engkau mengabdi pada penyembuhan

Tutur Katamu


By: Khoirul Taqwim

Hujan rinai rintik-rintik
Masih menghias alam sekitarnya
Basah kuyub pohon-pohon terlihat jelas dikelopak mataku
Sungguh membuat jiwaku terkenang akan kehadiran kerudungmu
Hingga membuat jantungku tertegun sejenak
Saat mengingat kehadiran kerudung indahmu
Yang selalu menghias dimustakamu

Hujan rinai rintik-rintik
Masih membasahi bumi raya
Sungguh hujan rinai rintik-rintik
Membuat jiwaku merasa akan kehadiranmu
Yang begitu lembut tutur katamu
Sampai tutur katamu menyentuh kalbuku yang terdalam
Hingga jiwaku terbayang akan budi pekertimu
Penuh dengan keluhuran yang begitu sempurna kurasa

Hujan rinai rintik-rintik
Mengingatkanku akan kelembutan tutur katamu
Yang penuh kesopanan dalam bahasamu
Sungguh aku merasa tutur katamu
Sebuah bentuk suri tauladan kesopanan yang sempurna
Hingga tutur katamu
Menyentuh kedasar kalbuku yang terdalam

Kecantikan tutur katamu
Membuat ketenteraman dalam kehidupan
Laksana tanah lapang yang gersang
Engkau bah air hujan rintik-rintik membasahi alam semesta
Sungguh tutur katamu memberi anugerah ketentaraman jiwa
Karena tutur katamu begitu elok kudengar dijiwaku yang terdalam
Sungguh aku mengagumi keindahan tutur katamu
Sampai aku selalu terpaut dengan tutur katamu
Penuh dengan sopan santun yang menggugah relung-relung kalbuku

Kujemput Syahidku


By: Khoirul Taqwim

Tanah lapang berkobar menjadi abu
Kota-kota sudah rata dengan tanah
Sementara desa-desa sudah hancur luluh lantak
Sedangkan tempat bersembunyi telah tiada
Saat itu aku mulai membulatkan tekad
Demi firman dan sabda
Saat terjadi angkara murka disuatu negeri
Maka syahid kan kujemput
Sebagai pengabdian jiwa pada Ilahi

Tangisan bayi terdengar begitu kencang
Tetesan darah membasahi tanah lapang
Sementara anak-anak tak terhitung nyawa telah hilang
Sungguh kepedihan telah melanda disuatu negeri
Angkara murka telah menjadi-jadi
Ketakutan sudah menjadi keseharian hidup
Maka saat itu syahid kan kujemput
Biar nyawa hilang dari jasadku
Biar tubuh akan hancur seketika
Namun demi firman dan sabda
Resolusi jihad telah menyatu dalam jiwaku

Kujemput syahidku
Saat bumi bermandikan darah
Saat air mata pecah tak terbendung di alam semesta
Maka tatkala itu resolusi jihad
Menjadi jalan kehidupan dalam menentang kedzaliman
Dinegeri berbalut angkara murka
Sungguh kujemput syahidku
Bersama perlawanan atas nama keyakinanku

Bom meledak dimana-mana
Mortir-mortir menghantam di segala penjuru arah
Rentetan senjata api terdengar jelas didaun-daun telinga
Saat itu atas nama agamaku
Atas nama negeriku
Dan juga atas nama kemanusiaan
Syahidku kan kujemput sampai titik darah terakhirku
Bahkan hingga sampai menutup mata selamanya

Demi firman dan sabda
Perjuangan kan berkobar ditanah lapang
Bersama ayat-ayat Ilahi
Semoga sang maha pemilik alam
Selalu bersama nafas dalam jihadku
Dan semoga kemenangan kan diraih selamanya

Negeri Makmur Sentosa


By: Khoirul Taqwim

Tanah lapang subur makmur
Sawah ladang hijau menghampar
Gunung-gunung indah mewarna
Sungai-sungai mengalirkan air begitu jernih
Sementara lautan samudra menyimpan kekayaan yang menakjubkan
Sungguh gambaran negeri makmur sentosa
Dipenuhi suka cita yang membahagiakan dicelah-celah jiwa

Negeri makmur sentosa
Masyarakatnya penuh suka cita
Sandang pangan tercukupi
Begitu juga papan tersediakan
Disertai dengan keindahan lingkungan yang menggembirakan
Sungguh negeri makmur sentosa
Penuh dengan kebahagiaan jiwa terasa

Negeri makmur sentosa
Keadilan menyelimuti dipenjuru negeri
Kejujuran menjadi nafas kehidupan
Masyarakatnya saling menghargai dan menyayangi antar sesama
Sungguh negeri makmur sentosa
Penuh rahmat Ilahi
Sehingga membahagiakan diseluruh kalbu terasa
Karena negeri makmur sentosa
Menjadi harapan setiap insan yang bernyawa

Negeri makmur sentosa
Tiada tindak kriminal
Apalagi tindak menyelewengkan dana negara
Karena negeri makmur sentosa telah diberkahi sang maha pencipta
Sungguh bahagia tinggal dinegeri makmur sentosa
Penuh suka cita bahagia terasa di jiwa yang terdalam
Hingga seluruh jiwa merasa
Hidup laksana mimpi dalam surga
Nyaman, tenteram terasa dibenak sanubari terdalam