Geguritan Baita Para Nelayan


Dening: Khoirul Taqwim

Kesugengan para nelayan
sugeng sareng naluri alam
mboten nepang lelah disepanjang kegelapan dalu
mekaten ugi disepanjang rahina menyengat
Para nelayan tetap ngasta damel keras
ngupadi ulam dipunsamodran wiyar
Menyeberangi keganasan ombak
sampun dados habitat keseharian sugeng para nelayan

Baita nelayan
Membentang disamudra wiyar
Ombak menghantam samukawis arah
sayangipun baito para nelayan tetap jejeg menjulang
Tuk ngupadi ulam disepanjang samodran lukar
Tuk mengais rezeki alam kesugengan
amargi kesugengan para nelayan
kageman panggalihan alam punika piyambak
Tuk ngupadi ulam disepanjang margi pantai kesugengan

Kesugengan para nelayan
nempuh keganasan badai dalu
mboten ajrih sekedhika lebet nyarungani ombak samodran wiyar
Demi ngabdi wonten alam
Tuk mengais rezeki kesugengan
lebet menggapai disepanjang ambakan margi
Tuk meraih kesugengan lebet penyatuan sareng anugerah alam

Baita para nelayan
sareng samodran wiyar membentang
ngantos ngantosa kesugengan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra wiyar
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang samodran membentang
amargi kesugengan para nelayan
bentuk pengabdian wonten alam
Tuk tuwah kembang sareng potensi alam kesugengan

Geguritan Para Petani


Dening: Khoirul Tawim

Sabin ugi tegil
Sumber kesugengan alam
kagem para petani tuk mengais rezeki kesugengan
kaliyan nggathuk tenem dipunsabin kresaa dipuntegil
dados aktifitas sugeng lebet menggapai setunggal harapan
supados mukawis kala mugut pikantuk
inggil keberkahan karunia alam ingkang berlimpah

Pacul petani
dados pirantos sederhana tuk nggathuk tenem
kersanipun mukawis kala panen raya saged karaosaken
mboten namung dinikmati para petani
sayangipun dinikmati kagem kesugengan dipunsedaya alam
Tuk nyambet ambakan sugeng
amargi sugeng mbetahaken kekuwawen pangan

Para petani
mboten lelah ngasta damel disepanjang dinten
Walau terik surya menyengat dipunsalira panjenengan
panjenengan mboten hiraukan sekedhika
Demi pengabdian sugeng panjenengan sareng alam
amargi panjenengan pahlawan kekuwawen pangan
dadosipun jasa-jasamu satuhu tiada tara
kagem keberlangsungan ambakan kesugengan

Pacul para petani
sugeng sareng alam
Tuk meraih margi ambakan kesugengan
Demi pengabdian wonten alam semesta
lebet mewujudkan keberlangsungan sugeng
amargi pacul para petani penyambung ambakan kesugengan
Tuk ngasilaken panen raya: pantun, gandum, dhekeman ugi benten dadosipun

Kerudung kekapitadosanan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala adalem mriksa kerudungmu
Penuh kaliyan hiasan kelembatan jiwa
satuhu ngasta remen cita kalbu
kala mriksani kerudung kekapitadosanan ingkang terpancar dipunrupa panjenengan
ngantos ngasta jiwaku larut lebet hayalan
kala ngenget kerudungmu ingkang penuh kekapitadosanan
dadosipun sedaya jantungku berdetak kencang
kala kerudungmu mraos dicakrawala angkasa raya

Kerudung kekapitadosanan
Terpancar disanubarimu ingkang paling lebet
ngantos sedaya rongga-rongga jiwaku
rumaos penuh kenyamanan
kala kerudungmu berkibar dimustakamu
sedaya jiwaku hanyut
ngantos larut berrsama kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem

Duhai kerudung kekapitadosanan
mekaten sae disanubari paling lebet adalem
ngantos menembus kedasar samudra jiwaku
amargi panjenengan kerudung kekapitadosanan
sampun terpancar ketaqwaan wonten Ilahi
satuhu penggalih pekertimu
mekaten mulia sapanjang hayatmu

Kerudung kekapitadosanan
ngasta adalem tenang lebet kegelisahan
amargi kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem
satuhu ngasta sedaya jiwaku bahagia raos
lebet dekapan bahagia ingkang mboten gambaraken
ngantos sedaya kalbuku penuh kaliyan raos remen cita
sareng kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem dimustakamu

Cahaya Enjing Dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti terbit
Sementara embun enjing miwiti tiada
ngantos ngantosa enjing dinten menika
sareng keajaiban-keajaiban alam semesta
ngampil setunggal pirengan remen cita raos
badhe keberkahan alam ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kerelung-relung jiwa paling lebet

Cahaya enjing dinten
Pertanda alam taksih berotasi kaliyan sempurna
ngantos mlebet kerongga-rongga dasar jiwa
Penuh kehangatan ingkang terpancar dipunenjing dinten
ngasta sedaya jantung berdegup kencang
Mengagumi cahaya enjing ingkang mekaten mempesona naluri jiwa
amargi cahaya enjing dinten penuh keberkahan alam
ngantos mboten saged dipunetang kenikmatannya

Sareng cahaya enjing
Membentang teng cakrawala raya
mraos bumi Nusantara
kraos sae karaos lebet kalbu
ngantos mlebet kesanubari ingkang paling lebet
badhe kesaen alam ingkang nyiramaken cahaya enjing dinten
sae merni disepanjang margi ambakan kesugengan

Cahaya enjing dinten
ngasta jiwa disambut kehangatan ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kedasar samudra jiwa
badhe cahaya enjing ingkang penuh panorama alam
Menghangatkan dipunsaben rongga-rongga ambakan kesugengan
satuhu menakjubkan cahaya enjing dinten
Bah kilauan cahaya soca kesaen
amargi cahaya enjing penuh werni kesaen jiwa
ngantos mlebet kesanubari paling lebet raos

Geguritan Kerudung Ketaqwaan


Dening: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
mimbuhi ayu nan jelita dirupamu
tenan gawe jiwaku krasa tenteram
wektu ndeleng kerudung ketaqwaan sing terpancar dijiwamu
nganti kabeh awakku gemetar rasa
dadi bentuk rasa kekagumanku sing njero
arep pesona becik kerudung ketaqwaan sing kowe enggo

Kerudung sing kowe enggo
dadi wujud ketaqwaanmu sing paling dhuwur
arep kegedhen sang mupu panduwe alam semesta
dadine kerudung ketaqwaanmu
kebak hiasan budi pekertimu sing luhur
tenan kowe wedok kebak cahaya kepangandelan
saka lubuk atimu sing resik
nganti ragamu sing anggun gemulai
becik mempesona rasa dikalbuku sing paling jero

Kerudung ketaqwaan
aku ngarani kowe saka jero lubuk jiwaku
amarga keteladanan budi pekertimu ngono luhur
nganti kabeh jiwaku mengagumimu
arep kebecikanmu sing menakjubkan rasa jiwa
amarga kowe ngono sempurna disaben jangkahmu
ngandung sayuta kebecikan sing tersimpan dibenakmu

Liwat kerudung ketaqwaan
kowe menehi siji keteladanan sing pangaji
nganti kabeh jiwaku dikebaki rasa bahagia jiwa
wektu mengenang kerudung ketaqwaanmu sing kebak keberkahan
amarga kerudung ketaqwaan sing kowe enggo
dadi simbol bektimu nang Ilahi
tenan aku mengagumi jiwamu
bareng kebecikanmu sing ngono menakjubkan kalbu paling jeroku

Geguritan Bening Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Udara enjing dinten
taksih kraos segar dijiwa
Sementara embun enjing
taksih nyingepi alam sekitar
satuhu ngasta kalbuku kraos sejuk
kala menghirup antawis enjing dinten ugi embun enjing
ngantos mlebet kerongga-rongga jiwa paling lebet adalem

Enjing dinten
sareng penggalih panjenengan ingkang mekaten agung
ngasta raos kalbuku terketuk raos
ngantos menembus kerelung-relung jiwaku
amargi kelembatan jiwamu mekaten sae mempesona
ngantos sedaya jiwaku ngendika
Jiwamu mekaten bening lembat gemulai
dadosipun ngatingal kesaen ingkang terpancar lebet jiwamu
satuhu jiwamu bening kraos
wonten beningipun udara sapanjang enjing dinten

Bening jiwamu
mekaten kraos kiyat mlebet kesanubariku paling lebet
amargi jiwamu wonten embun enjing
bening tiara tara adalem raos lebet jiwaku
ngantos ngantosa sedaya jiwaku mengagumi
badhe kebeningan jiwamu ingkang mekaten sejukkan raos
ngantos mlebet kepori-pori jantungku
badhe kesaen jiwamu ingkang mboten saged kulukiskan langkung tembung-tembung

Sareng kebeningan jiwamu
wonten salju ingkang mekaten resik gemulai
sae kraos disanubariku ingkang paling lebet
amargi kebeningan jiwamu mengusik sanubariku
kagem neneladani kesaen penggalih pekertimu
mekaten bening adalem raos dipunsaben detakan jiwaku
ngantos mlebet kesedaya dasar samudra kalbuku

Geguritan Ngangenke Jilbabmu


By: Khoirul Taqwim

Cahaya njoged esuk
isih krasa hangat disanubari
nganti nggawe kabeh kalbuku
rumangsa tenteram bareng jilbabmu kala kuwi
ning saiki tinggal siji kenangan rasa
mung kekangenanku babagan jilbabmu
sing membentang disinggasana cakrawala raya

Kelembutan jilbabmu
Pancarkan pesona kelembutan rasa
nganti nggawe jiwaku krasa hangat
wektu ngeling babagan jilbab dimustakamu
tenan jiwaku ngangenke jilbabmu sing ngono anggun mempesona rasa
amarga jilbabmu menyejukkan kalbuku sing paling jero
nganti mlebu kerelung kalbu rasaku

Ngangenke jilbabmu
nuwuhake rasa kekagumanku babaganmu ora terbendung
nganti mlebu kedasar jiwa sanubariku
nganti ora krasa sadhela jiwaku tertuju khusus kanggomu
amarga jiwaku wis terpaut rasa babagan kebecikan jilbabmu
nganti kabeh jiwaku ngangenke
arep kanan jilbab sing ana dimustakamu

Ngangenke jilbabmu
mimbuhi rasa kepangandelan nang Ilahi
amarga diwalik jilbabmu tersimpan budi pekerti sing luhur
nganti kabeh jiwaku
rumangsa awakmu kanggonan keteladanan kebecikan
tenan atiku terpaut saka jilbab becikmu
nganti kabeh kalbuku ngangenke babagan jilbabmu
sing becik mempesona rasa jiwa paling jeroku
matur nuwun kuhaturkan nang kebecikan jilbabmu saka lubuk atiku paling jero

Geguritan Para Buruh Petani


Dening: Khoirul Taqwim

Sawah terhampar adoh
saka ujung kulon nganti ujung wetan
buruh petani isih kedelok macul
karo kebak keikhlasan wektu tandhang gawe
ora perduli awan arepa bengi
Para buruh petani isih sempatkan awak
Tuk ngenger nang alam semesta

Para buruh petani
urip kebak kesabaran
Walau mung bermodal kringet tenaga
ora nduwe sawah arepa tegal
ning para buruh petani tetap tegar
wektu ngadhepi peliknya urip
sing ora arang nguwawa ngelih
amarga urip tambah larang
karo undhak-undhakan beragam kebutuhan urip
Walau opah para buruh petani ora kunjung munggah

Wahai para buruh petani
kuripanmu ngenger nang alam
ora perduli urip tambah larang
ning kowe para buruh petani isih tetap sabar
wektu nglakokake aktivitas urip
amarga urip para buruh petani
kebak karo kesederhanaan
dadine urip walau sarekasa apaa
kowe para buruh petani
Tetap tegar nempuh rekasane urip

Kowe para buruh petani
kesabaranmu babagan ndalani urip
dadi suri tauladan kebecikan
kanggo dheweke sing pengen urip jero bentuk kesederhanaan
amarga para buruh petani sumber kesederhanaan kuwi dhewe
tenan mulia jiwa para buruh petani
Walau ora nduwe banda berlimpah
Apalagi tunggangan mewah
ning jiwamu ora kalah sugih
saka dheweke sing nduwe banda berlimpah arepa tunggangan mewah

Geguritan Revolusi ugi Anarkis


Dening: Khoirul Taqwim

Bantala lapang dados Abu
dalem ugi gedung kebesem sijago abrit
Sementara sakageman masyarakat berpesta pora
inggil asma revolusi ewah-ewahan
sayangipun mboten sekedhik masyarakat ingkang dados korban
ngantos ludiran-ludira
ngantos nyawa saknalika ical saking jasad
amargi anarkis ewah-ewahan ingkang dados-dados
Tanpa kontrol kemanusiaan
ingkang wonten ambisi kekuwaosan sasoca

Revolusi ugi anarkis
dados setunggal padu lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos nalar rekaos mengeja tentang revolusi ugi anarkis
amargi lebet setunggal revolusi
mboten awis ambisi kekuwaosan
mlebet lebet setunggal bentuk revolusi
ngantos ngasilaken anarkis lebet gejolak revolusi

Antawis revolusi ugi anarkis
sampun nyetunggal lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos rekaos nasikan antawis revolusi ugi anarkis
amargi kaping kalih istilah menika
sampun nyetunggal lebet bentuk ewah-ewahan
sayangipun sakasinggihanipun saged dipuntasikan
menawi anarkis yaiku: ambisi keserakahan sasoca
Sementara revolusi: yaiku ewah-ewahan menuju saen

Kala ewah-ewahan tiba
Revolusi ugi anarkis benthen tipis
nyetunggal lebet setunggal abahan
ngantos mboten awis soca rekaos nasikan
sayangipun jiwa suci saged nasikan kekalihipun
amargi jiwa suci tebih saking nafsu sasoca
sayangipun jiwa ingkang suci dilandasi kesaen penggalih pekerti
saking mrikia revolusi kedah tetap tindak dipunpasuryan bumi
dados bentuk ewah-ewahan saen
nembekaken anarkis kedah dipuntilaraken
amargi namung mbujeng nafsu sasoca

Geguritan Wedok Pangandel


Dening: Khoirul Taqwim

Rupamu nan ayu jelita
lulangmu bercahaya ana rembulan
awakmu semerbak arum kasturi
ning dudu kuwi aku mengagumimu
dudu amarga kayonmu bah Bidadari mudhun saka langit
dudu amarga kebecikan lambemu sing mungil
uga dudu amarga kelembutan lulangmu
ning kebecikan budi pekertimu
kuwi sing nggawe jiwaku larut jero hayalan babaganmu

Wedok pangandel
nganggo kerudung putih dimustakamu
kebecikan budi pekertimu
dadi suri tauladan kanggo alam semesta
amarga kebecikan budi pekertimu
ana embun esuk sing isih resik lan suci
tenan budi pekertimu ndhemok kalbuku sing paling jero

Wahai wedok pangandel
Keteladanam budi pekertimu
tenan nggawe alam semesta sejuk
ngono uga nggawe jiwaku rumangsa ketentraman
wektu ndeleng budi pekertimu sing becik
nganti kabeh nadiku bergetar
Menyaksikan kelembutan budimu sing ngono agung
nganti kalbuku kahyun-hyun sakamu

Wedok mangandel
kowe harapan tentraman alam
kowe jawaban saka angkara murka
supaya angkara murka dadi redam
Bahkan angkara murka dadi ilang
amarga digentekne karo kebecikan budi pekertimu
tenan harapan gedhe kuwi tertuju kanggomu
yaiku: kanggomu wedok pangandel sing wis mlebu dicelah-celah kalbuku paling jero

Keajaiban Rupa Panjenengan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala surya taksih bersinar pajar
panjenengan tindak dipuncelak adalem kaliyan penuh keanggunan
adalem mriksa panjenengan ngagem kerudung cemeng dimustakamu
adalem mriksa panjenengan ugi ngagem ageman pethak resik
kala nembe tindak kaliyan lambaian gemulai asta panjenengan
lajeng kutatap rupa panjenengan kaliyan kelembatan
satuhu dalem mriksani rupa panjenengan
wonten rembulan ingkang bersinar pajar
rupa panjenengan kraos penuh kaliyan keajaiban alam kesempurnaan

Keajaiban rupa panjenengan
Hinggapi sedaya benak jiwaku
ngantos dalem rekaos berucap tembung tentang rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan keajaiban alam ingkang tersimpan disamudra semesta
kelembatan rupa panjenengan wonten sutra disinggasana swargi
satuhu rupa panjenengan menembus wates keajaiban alam semesta
kagem punika dalem nyerat tentang keajaiban rupa panjenengan
kraos mekaten sae dikalbuku ingkang paling lebet

Menawi rupa panjenengan salajeng dhateng dibenakku
sedaya jiwaku kraos tenang wonten tlagi pinarakan
amargi rupa panjenengan keajaiban saking kekayaan alam
satuhu dalem mengagumi badhe keajaiban rupa panjenengan
ngantos sedaya kalbuku kraos tenteram
kala keajaiban rupa panjenengan dhateng dikalbuku
ngantos ngasta sedaya jantungku berdecak kagum
kala mengenang keajaiban rupa panjenengan

Sementara dipunmriki adalem mriksa cuaca taksih bersahabat
mekaten ugi mega-mega taksih pajar benderang
Secerah keajaiban rupa panjenengan wonten cahaya dipuntawang
satuhu dalem nepang rupa panjenengan
sareng keajaiban-keajaiban ingkang tersimpan dipunlebetipun
ngantos sedaya jiwaku ngenget tentang rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan ngandung keajaiban ingkang satuhu menakjubkan
ngantos ngantos mlebet kecelah-celah jiwaku ingkang paling lebet

Geguritan Sunset Pantai Gondo Mayit


Dening: Khoirul Taqwim

Tatkala mendung dilangit isih cerah
kedelok gamblang kebecikan sunset pantai gondo mayit
manggon dipesisir samudra hindia
tenan mendung kalbu sing memandang
dhuwur kebecikan alam sunset pantai gondo mayit
nganti kabeh jiwaku kepanah rasa
arep kebecikan sunset pantai gondo mayit

Tatkala wayah anyak nggenti arah
antara srengenge lan bulan sing terus berotasi
aku dikene isih ngeling gamblang dibenakku
arep kebecikan sunset pantai gondo mayit
sing manggon neng daerah Blitar Jawa wetan
tenan nggawe atiku terlena rasa
arep kayon pantai gondo mayit sing tenan menakjubkan jiwa

Sunset pantai gondo mayit
kayon alammu nggawe jiwaku menuju kebagiaan rasa
amarga kayonmu nyawiske alam sing wutuh
antara alam semesta karo alam jiwa
dadi siji kewutuhan bareng kebecikan deburan ombakmu
Kian wayah tambah becik dakrasa didasar benakku
nganti nggawe alam hayalanku mabur dhuwur
bareng kebecikan sunset pantai gondo mayit

Sunset pantai gondo mayit
kebecikan alammu nggawe rasa kalbuku menuju alam dhemen cita
amarga kebecikanmu nggawe jiwaku mengagumi rasa
Apalagi wektu samudra pantai kidul nyiji jero dekapan tenggelamnya srengenge
tenan dadi pemandangan alam sing menakjubkan kalbu
nganti nganti mlebu kesanubariku sing paling jero
Bahkan nganti menuju celah-celah jiwa kuripanku sing paling dasar

Geguritan Kesabaran Para Perawat


Dening: Khoirul Taqwim

Kala salira labet dipapan-papan kesugengan
panjenengan para perawat kaliyan penuh kesabaran
Merawat labet kaliyan penuh keikhlasan
satuhu mulia jiwamu adalem raos
wonten rembulan menyinari kegelapan dalu
Tanpa lelah maringi werni nduwe jarwi tentang ambakan kesugengan
mekaten ugi panjenengan wahai perawat
Tanpa pangangkah merawat para pasien
Demi kedhanganan labet para pasien
satuhu penggalih pekertimu ngandung keteladanan ingkang menakjubkan

Inggil asma kemanusiaan
Demi pengabdianmu wonten penyembuhan
panjenengan para perawat kaliyan penuh kesabaran
Merawat para pasien ingkang nembe gerah
ngantos ngasta detakan jantungku kendel sakedhap
mirengaken kesabaranmu ingkang mengagumkan
ngantos sedaya jiwaku menyimak badhe penggalih pekertimu ingkang luhur

Kesabaran para perawat
Menggugah sajakku kagem nyerat panjenengan
satuhu dalem mengagumi keteladanan penggalih panjenengan
Penuh kaliyan kesabaran merawat para pasien
Walau ragamu kadang kala nampak lelah
sayangipun kobaran semangatmu merawat pasien
taksih membara mbesem jiwa
Tuk lajeng merawat para pasien
ngantos dhangan saking labet

Duhai para perawat
Kesabaranmu penuh keikhlasan ingkang mengagumkan
panjenengan badhe dados suri tauladan kesaen teng alam semesta
panjenengan badhe kecatet lebet sejarah tinta jene
amargi jiwamu satuhu mulia adalem raos
ngantos sedaya kalbuku maringi isyarat raos
menawi panjenengan perawat ingkang penuh kesaen penggalih pekerti
inggil asma kemanusiaan ugi inggil asma kepitadosan
panjenengan ngabdi wonten penyembuhan

Geguritan Keanggunan Kerudungmu


Dening: Khoirul Taqwim

Rupa panjenengan ayu jelita
kala dalem menatapmu kaliyan kelembatan
Mustakamu tertutup rapat kaliyan kerudung keanggunan
Lambaian kerudungmu mekaten sae rupawan
ngantos pancarkan pesona jiwa mlebet lebet sanubari ingkang paling lebet
Bahkan ngantos mboten kraos salira terbang melayang
sareng kesaen kerudung keanggunanmu

Kala dipunpanjenengan ngagem kerudung keanggunan
ebo endah ayu jelitamu sampun ditenem lebet kalbu
ngantos ngantosa wanci alam semesta berdendang kaliyankemerduan jiwamu
amargi dipunpanjenengan putri sholikah lebet naungan Ilahi
Penuh kaliyan raos keagungan lebet benak kalbu ingkang paling lebet

Keanggunan kerudungmu
mimbeti kawontenan alam nan sae permai
Sejukkan jiwa-jiwa kaken
dados kelembatan lebet benak ingkang paling lebet
ngantos merasuk sukma lebet keanggunan setunggal raos

Kerudung keanggunan
ngatingal kesaen lebet detak jiwa
ngantos mlebet disanubari ingkang paling lebet
ngampil sayuta kebahagiaan ingkang tertera dipunsetunggal faktakesugengan
amargi kerudung keanggunanmu
Memancarkan keanggunan tiada tara kesaen
ngantos ngantosa sampun ditenem lebet benak jiwaku ingkang paling lebet

Pengen Daktulis Meneh


Dening: Khoirul Taqwim

Wektu ngeling kowe
kabeh jiwaku gemetar krasa
nganti jantung tambah ora ngaturan jero detakan sing ora kedelok
ning krasa kuwat mlebu liwat celah-celah jiwaku
amarga ana ati liya sing nyoba mekewuhi kabeh syaraf nadi-nadiku

Wektu ngeling kowe
pengen daktulis meneh babagan kisah sing tau keliwati
eluh kesedhihan ngiringi dalan jangkah awake dhewe
ngono uga eluh kebahagiaan uga melu ngiringi kisah awake dhewe
nganti ngantia wayah misahake awake dhewe
nganti ora turah wayah sethithika
kanggo ngguyon jero naungan kisah babagan cerito awake dhewe

0aktulis wektu kuwi babaganmu
wektu ketemu karomu
nganti wektu pisahan sing ora tau nemokake awake dhewe meneh
kabeh tinggal kenangan bareng tulisan-tulisanku diwayah dhikikkala
ning wektu aku ngeling kowe
aku pengen nulis meneh babaganmu
wektu sedhih arepa bahagia jero menapaki dalan diwayah dhikikkala

Cerito masa nuli
kaya misteri sing ora lair
ning kanan masa nuli
mubarang keyekten sing ora padokake
amarga masa nuli kanggonan masa saiki arepa masa sing arep teka

Geguritan Putri Bercadar


Dening: Khoirul Taqwim

Adalem serat sajakku
sareng gerimis dalu menjemput kegelapan
ngantos racikan-jemariku kraos wonten ingkang menuntun
kagem nyerat tentang putri bercadar
panjenenganipun putri endah menggalih luhur
Mengoyak jiwa kakung memandang kaliyan penuh kekaguman
amargi panjenenganipun putri sholikah berbalut ketaatan lebet nduwe agami

Putri bercadar
raos kagumku menggugah sajak-sajakku
kagem nyerat tentangmu
inggil kelembatan jiwamu
Kepasarahanmu wonten Ilahi
nunjukaken jiwamu penuh kaliyan kesaen ketaqwaan

Duhai putri kapitadosan
Raut rupa panjenengan tertutup cadarmu
sayangipun dipunpanjenengan taksih kemriksa sae
sareng balutan kekapitadosanan ingkang nyarungani langkah jiwamu
ngantos ngantosa wanci dalem nyerat tentangmu
sareng sajak-sajakku

putri bercadar
dalem mengagumi akhlakmu
Bumi dados saksi kepribadian luhurmu
tawang dados saksi kesaen penggalih panjenengan
dalem nyerat panjenengan kukenang dipunpanjenengan lebet sajak-sajakku

Duhai putri bercadar
Ketegaran jiwamu bukti bektos panjenengan wonten Ilahi
ngantos ngantosa wanci
dalem ngapangaken keteladananmu
sareng balutan kesaen kapitadosan panjenengan
lebet naungan sang mentis pangagungan alam

Geguritan Dalu Nduwe Kartika


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu nduwe kartika
Penuh werni-warni kesaen
Sayup-sayup angin dalu midhanget
tambah mimbeti kawontenan alam kesyahduhan
sareng sinar rembulan pajar benderang dipunmega-mega

Kesaen dalu
sareng cahaya kartika ingkang penuh gelora alam
ngampil jiwa penuh kebahagiaan mboten kuwawi raos
amargi dalu nduwe kartika dipundinten menika
mimbeti pesona alam menakjubkan sedaya jiwa

Dalu nduwe kartika
Penuh panorama menakjubkan
ngampil kawontenan alam penuh sekaran kemerduan
ngantos sedaya jiwa larut lebet kesarengan
sareng alam nduwe kartika kesyahduhan

Panorama dalu nduwe kartika
segahaken ketenangan jiwa merasuk sukma
ngantos ampil alam berdendang
Sahut menyahut ndherekne setunggal sami benten
Ketakjuban inggil kesaen alam penuh cahaya kartika
saking ujung kilen ngantos ujung wetan
dalu nduwe kartika penuhi alam raya

Pagi Nan Sae


Dening: Khoirul Taqwim

Semerbak enjing dinten
sareng embun enjing
Sejukkan jiwa kaken
dados jiwa penuh aura kesaen
nyingepi sedaya benak kalbu
lebet dekapan kelembatan dipunenjing dinten

Desir enjing dinten
Alam nan sae dipenuhi werni ketakjuban
ngantos ngasta jiwa kraos lebet kawontenan kenikmatan
satuhu penggalih penuh remen cita
lebet dekapan enjing dinten nan ceria
Bersenandung lebet aura kesaen jiwa

Ceria enjing dinten
kraos lebet dekapan jiwa
ngasta kawontenan raos penuh gairah sugeng
amargi enjing dinten sampun ngampil raos
Penuh kebahagiaan tiada tara kenyamanan dipunsaben jengkal jiwa kraos

Enjing nan sae
kawontenan kemerduan alam
mimbeti kawontenan remen cita lebet jiwa
ngantos ngasta salira terlena
badhe kesaen alam dipunenjing dinten
lembat kraos lebet benak kalbu ingkang paling lebet
Pancarkan raos keanggunan dipunenjing nan sae kraos

Geguritan Kelembatan Putri Bercadar


Dening: Khoirul Taqwim

Kala saking tebih
dalem menatapmu kaliyan bahagia
sayangipun dalem mboten mriksani rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan dibalut kaliyan sehelai nyamping cadar
ngantos ngantosa wanci lebet benakku ngendika
Subhanallah, alangkah sae putri menika
inggil ketaatan agami ingkang menuntun
badhe kepribadian panjenenganipun putri bercadar

Putri bercadar
kelembatan jiwamu yaiku: soca kagem alam semesta
Akhlakmu lebet balutan kesaen ingkang tiada tara
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados keteladanan kagem insan manusia
kagem mengeja kesugengan sareng kekapitadosanan wonten Ilahi
mekaten ugi mimbeti ketaqwaan kagem panjenenganipun ingkang mriksani sehelai cadarmu

Putri bercadar
kekekahan prinsipmu badhe dados keteladanan
kekekahan jiwamu badhe dados ketintriman
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados panorama kesaen
sareng cadarmu lebet dakwahmu
Menuju kesaen alam semesta

Duhai putri bercadar
kelembatan jiwamu yaiku: kekiyatan kekapitadosanan
Tingkah pajeng panjenengan yaiku: kemuliaan ketaqwaan
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados panempuh jiwa
kala insan mriksani kesaen akhlakmu sareng sehelai nyamping cadarmu

Duhai putri bercadar
dipunpanjenengan dados panyoca kesaen alam
sareng kelembatan jiwamu
kala nyarungani cakrawala kesugengan
Penuh kaliyan gairah remen cita
Berbalut cadar lebet naungan sang mentis pangagungan alam
dipunpanjenengan putri bercadar dipenuhi kaliyan aura kelembatan
Menyejukkan kalbu ingkang paling lebet sareng balutan cadarmu
ngantos ngantosa wanci badhe kekapitadosanan ugi ketaqwaanmu
Menghampiri sedaya jiwaku
ngantos ngasta penggalih sejuk penuh kaliyan gairah kelembatan
kala ngenget dipunpanjenengan putri bercadar kaliyan akhlak kemuliaanmu

Geguritan Tragedi Bom Ibu Kitha


Dening: Khoirul Taqwim

Margen taksih berdebu
saknalika dados cairan ludira
kala bom meledak dipunsamukawis penjuru kitha
Mengepullah kukus melambung inggil dicakrawala
Bom rahina punika ndhawah teror ngajrihaken
Mencekam kagem saben mustaka insan manusia
kala mriksani teror disepanjang margi keramaian ibu kitha

Teror bom
Mencekam kraos disudut-sudut kitha
ngasta raos ajrih kagem panjenenganipun ingkang rumaos
ngantos mboten kraos teror bom miyar kados memedos mboten bertuan
Televisi martakaken inggil tragedi bom rahina punika
ngantos koran-koran mboten kentun ugi martakaken tentang bom rahina punika
Bahkan manjenenganipun sosial mboten kendel-kendelipun
ngendikakaken bom tragedi kemanusiaan teng ibu kitha

Ledakan bom teng ibu kitha
dados buah lathi dipunwande-wande kopi
ngantos ngantosa samukawis penjuru dunia midhanget
inggil tragedi bom ibu kitha
Mencekam kawontenan
ngajrihaken kondisi rahina punika
ludira mengalir teng ibu kitha
waspa kesekelan mboten terbendung sampun
inggil tragedi bom ibu kitha rahina punika

Teror bom rahina punika
dados pertanda alam ketintriman taksih sawates harapan
Teror bom rahina punika
mimbeti deretan panjang tragedi kemanusiaan
Teror bom rahina punika
dados pertanda raos kenyamanan taksih lebet lingkaran pitakenan
Teror bom rahina punika
Pertanda alam kemanusiaan taksih dipenuhi kaliyan keserakahan membabi buta
Teror bom rahina punika
Menjelma dados memedos teng ibu kitha
ngantos ngantosa wanci teror bom rahina punika
dados konsumsi warta dialam raya

Geguritan Putri Berjilbab


Dening: Khoirul Taqwim

Kibaran jilbabmu
Sejukkan penggalih memandang
kraos dipunpanjenengan kados permadani kaliyan kesaen ingkang satuhu menakjubkan
ngantos penggalih dipunngasta berdebar dipunkala memandang jilbabmu melingkar dimustakamu
mekaten sae rupawan rupa panjenengan bersanding kaliyan jilbabmu
ngantos penggalih menika tertawan kapang
sareng jilbab ingkang panjenengan agem

Putri berjilbab
dalem memandangmu tanpa jemu sekedhika
ngantos mboten kraos jiwa mlebet lebet jilbabmu ingkang satuhu mengagumkan
penggalih pundi ingkang mboten terpaut kaliyan jilbabmu?
mekaten sae rupawan rupa panjenengan dibalut kaliyan jilbabmu
Penuh kaliyan kesaen ingkang menakjubkan dipunsedaya jiwa

Duhai putri berjilbab
Ayu jelita terpancar lebet sanubarimu
Detakan jiwamu penuh kaliyan kekapitadosanan
Tingkah pajeng panjenengan sumber ketaqwaan
ngantos kala dalem menatapmu kaliyan kelembatan
dipunpanjenengan putri berjilbab terpancar pesona kesaen Bidadari
satuhu dipunpanjenengan menakjubkan lebet genggaman kesempurnaan

Putri berjilbab
dipunpanjenengan keteladanan kagem insan manusia
penggalih luhurmu maningalanaken kesaen agami panjenengan
mekaten ugi kendahan rupa panjenengan
maningalanaken kesaen sang mentis pangagungan alam
ngantos ngantosa jiwaku larut lebet bayang-bayang pasuryan kerudungmu
mraos dipunsaben langkah jiwaku
dipunpanjenengan putri berjilbab penuh kaliyan aura kesaen
satuhu dipunpanjenengan menakjubkan kagem alam semesta

Wektu Sajak Demen Anyak Daktulis Kanggomu


Dening: Khoirul Taqwim

Kuncup kembang anyak mekrok
wektu kuwi sajak demen anyak daktulis kanggomu
mung sang mupu panduwe alam sing ngerti apa sing dakrasa
dhuwur desahan jiwa sing anyak krasa didasar atiku
amarga dikok dakrasa jawaban saka samubarang pitakonan jero benakku
nganti ngantia wayah jiwaku tuwuh kembang bareng asmaramu
nganti ngantia uga dikok kanggonan saka ambekan detak jantungku
tenan jiwaku kanggomu bareng basa rasa

Wektu kembang isih mekrok ditaman jiwa
dikok ngaton ayu jelita mendung atiku
nganti daku kepanah asmara kangen
nyarasa sing terpendam jero kalbu
amarga dikok asmara becik sing kukir jero jiwaku
nganti daku larut jero bayang-bayang rai becikmu

Wektu kembang tuwuh kembang
dikok kaya sosok Bidadari sing berlabuh
teka jero jiwaku kebak karo kelembutan
amarga dikok kanggonan kesempurnaan alam semesta
nganti ngantia dikok membangkitkan gelora jiwaku karo pancaran budimu
nganti daku terpaut bareng kelembutan asmaramu
tenan ngono gamblang kebecikanmu krasa jero sanubariku

Nek esok kok isih teka dibenakku
Haturkan salam kangenku kanggomu
amarga dikok yaiku: jawaban jiwaku
kanggo mengisi rasa kalbuku sing suwe membeku
ning diwektu dikok teka jero benakku
aku rumangsa dikok asmara saamba samudra rasa
ngono uga aku rumangsa asmaramu becik sing teka jero detak jantungku
amarga dikok yaiku: samubarang-galanya
kanggoku lan salawase

Geguritan Kenangan Sae


Dening: Khoirul Taqwim

Kala tindak sareng panjenengan
kraos sae dunia adalem raos
ngantos sedaya kalbuku rumaos kanyamanan kraos
amargi dipunpanjenengan saged memghadirkan gojek gujeng
Padahal kawontenan malih duka lara
dipunpanjenengan ugi saged ndhatengaken ketenangan jiwa
Padahal kawontenan malih resah balau lebet jiwa

Kenangan sareng panjenengan
dados kenangan sae lebet benakku
ngantos sedaya jiwaku
kala ngenget panjenengan sayuta kesaen kraos
ngantos mlebet lebet dasar penggalih adalem
amargi dipunpanjenengan kageman ambakan sugeng adalem
mlebet dipunsamukawis penjuru arah jantungku

Kala surya miwiti terbit
kala punika kenangan tentangmu dhateng lebet benakku
ngantos sedaya jiwaku
rumaos wonten samukawis ingkang dhateng tentangmu
sareng balutan kenangan ingkang sae
ngantos detik menika dereng kelimengan lebet benakku
amargi dipunpanjenengan dados pelabuhan jiwaku
kala salira rumaos sepen lebet mengeja langkah sugeng menika

Mengenangmu
Pancarkan aura kebahagiaan
amargi dipunpanjenengan soca jiwaku
kala salira lebet dahaga kesalitan badhe asih gandrung
dipunpanjenengan salajeng dhateng
Walau namung sawates kenangan
sayangipun punika sedaya kraos kenangan sae
sapanjang ambakan margi jiwa menika

Kala Nawala Gandrung Adalem Serat


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu dados saksi
kartika dados inspirasi
Kegelapan dalu taksih nyingepi alam semesta
swanten binatang taksih midhanget nyaring dipunbantala lapang
mekaten ugi sinar rembulan taksih nyingepi alam tambatan jiwa
ngantos ngantosa penggalih adalem terketuk dening panjenengan
dipunpanjenengan ingkang adalem raos lebet benak jiwa ingkang paling lebet
amargi panjenengan mutiara jiwaku
sae, permai kala ngenget panjenengan

Kala jiwa miwiti mboten terbendung
badhe kersa adalem tentangmu
kala punika nawala gandrung adalem serat kagem panjenengan
Walau bahasaku mboten sasae mendung raya
sayangipun raos ikhlasku nggandrungi pajenengan
sampun sampun ditenem didasar samudra jiwaku
ngantos sedaya nadiku bergetar
kala tembung-tembung adalem serat kagem panjenengan
saking penggalih paling lebet adalem

Kala nawala gandrung adalem serat kagem panjenengan
mboten kraos waspa mengalir deras saking kelopak soca adalem
ngantos sedaya kujur salira adalem kraos beku
resah gelisah ingkang adalem raos kala punika
sayangipun jiwaku taksih ngupados tegar
Walau awrat adalem raos lebet benak sanubariku
kala mengungkapkan raos gandrung adalem kagem panjenengan

Nawala ingkang adalem serat kagem panjenengan
makili pangraos jiwaku inggil raos adalem tentangmu
Walau sedaya raos adalem mboten saged adalem serat kaliyan kesempurnaan
sayangipun paling mboten dalem nate nyerat sekelumit raos kalbuku kagem panjenengan
ngantos ngantosa salira adalem ngendikakaken raos gandrung ingkang adalem serat kagem panjenengan
Walau namung namung bahasa sederhana
sayangipun agung harapanku dipunpanjenengan mangertos tentang raos jiwaku
Tertuju namung kagem panjenengan sapriyantun adinda ingkang digandrungi
Kuhaturkan matur sembah nuwun kagem panjenengan saking penggalih paling lebet adalem

Geguritan Atiku Terdampar Jilbabmu


Dening: Khoirul Taqwim

Jilbabmu
gawe jatungku berdetak kencang
nganti panah asmaraku
pengenke dikok bareng sajak-sajakku
kanggo terus ngupadi nulis aksara-aksara
nganti dadi kenangan rasa
amarga dikok asmara becik sing dakrasa jero batinku
kabeh babagan dikok krasa kebecikan disanubari sing paling jero

Duhai jilbabmu
atiku terdampar barengmu
nganti kabeh jiwaku tertoreh kangen kanggomu
amarga jilbabmu wis mendung didasar samudra kalbuku
nganti daku rumangsa nyaman wektu ngeling jilbab dimustakamu
ngono becik kowe karo jilbabmu
nganti wit-wit bersenandung dhuwur kebecikan sing kok duweni

Jilbab dimustakamu
ngono becik rupawan dakrasa dibenakku
nganti jiwaku mung tertuju kanggomu
amarga dikok becik kaya kembang sing lagi mekrok ditaman asri
nganti nggawe jiwaku bahagia wektu ngeling jilbab sing kok enggo dimustakamu
tenan atiku terketuk saka jilbabmu
krasa nyaman jiwaku wektu minggat kebecikanmu

Atiku terdampar
bareng jilbab sing kok anggo dimustakamu
nganti atiku isih ngeling rupamu sing kedelok becik mempesona
nganti dikok kedelok kaya Bidadari mudhun saka langit
ayu kedelok jero jiwa
Pesonamu krasa sejuk bareng jilbab sing kok enggo dimustakamu
nganti merasuk bareng sukmaku sing paling jero