Geguritan Kewanen Para Mujahid


Dening: Khoirul Taqwim

Wektu bom meletus
kok ora tau wedi ngadhepi samubarang bahaya uripmu
kok tetap berjuang dhuwur jeneng agamamu
aku salut dhuwur kewanenmu
Demi pengabdian lan kepitaya anmu
kowe sang Mujahid ora tau wedi sethithika
wektu mewujudkan kebeneran sing kowe cekel kukuh

Ben rentetan senjata geni meletus
nganti menghujam bola-bali jangkahmu
ning kok tetap tegar kebak karo kesabaran
Demi perjuangan jihadmu jero labuh tauhidmu
amarga perjuanganmu dadi bekti kepangandelanmu nang Ilahi
Tuk mewujudkan keadilan neng samudra alam semesta

Para Mujahid
kewanenmu ketulis neng tinta emas
dhuwur apa sing kowe perjuangkan dina iki
ben kepaten menjemputmu
ben awakmu lebur hancur dadi debu
kowe tetap berjuang tanpa lelah sethithika
amarga kowe wis dikongkon sang mupu panduwe alam
Tuk berjuang membasmi kedzaliman disigaran rai bumi iki

Kewanen para Mujahid
wektu mortir-mortir keserakahan menghujam
Menghancurkan samubarang apa sing ana
kowe arep tetap bejuang bareng akidah sing kowe junjung dhuwur
nganti tumekaning pati
Demi kobaran semangat perjuangan disaben jangkah kepangandelanmu

Sang Mujahid
Firman lan sabda
wis dadi dalan uripmu
Demi perjuanganmu menuju ketaqwaan
nganti nang titik keikhlasan
kowe arep terkenang sadawa masa
dhuwur kewanen sing kowe torehkan
Demi labuh kesucian agamamu

Geguritan Keheningan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu taksih dihiasi kartika
Rembulan taksih bersinar pajar benderang
Sementara bumi taksih terlelap dikeheningan dalu
sedaya kraos sunyi sareng dalu kaliyan sayuta cerios
ngantosa wanci dalu kasinggihan-kasinggihan lebet kawontenan asing kraos
ngantos ngatingal geliat sepen disanubari
kraos mrat aroma keheningan dalu menika

Dalu menika
mboten sabaenipun kaliyan dherekan senandung alam
sayangipun dalu menika wonten keganjilan kraos
ngantos kawontenan alam kraos keunikan ingkang penuh misteri pitakenan
amargi dalu menika haru bintu swanten binatang midhanget lirih didinding-dinding talingan raos
mboten sabaenipun kawontenan alam sekitar menika
sedaya penuh kaliyan tanda ndangu setunggal raos jiwa ingkang paling lebet

Keheningan dalu
mimbeti kawontenan penuh kaliyan setunggal kejanggalan raos
sayangipun sedaya kedah tetap tindak arah
kala nyarungani langkah margi panjang ambakan menika
lebet nyarungani samudra keheningan dalu
Tuk ngupadi jejak-jejak langkah setunggal margi ambakan panjang menika

Kala keheningan dalu
taksih muncul lebet kondisi ingkang rekaos dieja artos
ngantos ngantosa dalu menika dipenuhi werni raos tentang asa
lebet rajutan pitakenan ingkang rekaos dipunpirsa dening setunggal nalar
ngantos ngantosa wanci keheningan dalu mekaten nduwe artos
Tuk instrospeksi salira lebet melangkah menuju rajutan jiwa pasti
sedaya gambar nyaraos lebet asa

Geguritan Jam Sapratigan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Kala dinten taksih gelap
gebag sapratigan dalu tepat
Kumencoba wungokaken salira
ngupados meniti dinten lebet perenungan suci
supados sang Ilahi salajeng maringi kegampilan wonten salira
kala meniti margi kesugengan raos menika

Jam sapratigan dalu
dinten ingkang tepat tuk berserah salira wonten Ilahi
Tuk meniti margi kondur
Menuju pencerahan sang mentis suci
dadosipun dipundinten esok tiba
Keberkahan Ilahi salajeng dipunsaged wonten salira
supados dinten-dinten salajeng dipunwerneni kesaen salira

Hening dinten menika
gebag sapratigan dalu tepat
kraos kesejukan penggalih miwiti dhateng dibenak paling lebet
ngantos mlebet kedasar jiwa ingkang penuh kenyamanan raos
satuhu kesenyapan jam sapratigan dalu menika
mimbeti kekhusyukan penggalih kala berdo'a wonten Ilahi
supados salira salajeng dipunparingi margi kekasinggihanan Ilahi
lebet meniti dinten-dinten disepanjang kesugengan menika

Dinten nunjukaken jam sapratigan dalu
sedaya jiwa kresaa raga miwiti tertuju wonten Ilahi
supados dinten menika kresaa esok njing emben
Keberkahan salajeng maweni salira
kala menapaki lika-liku margi panjang kesugengan menika
ngantos ngantosa ketenangan raos dibenak jiwa paling lebet
dadosipun dipunjam sapratigan dalu menika
wanci ingkang tepat adalem raos lebet perenungan salira
Tuk nyagedaken pitutur saking sang mentis pangagungan alam
Tuk menggapai sugeng penuh kebahagiaan salira
kala mengeja margi langkah ambakan menika

Geguritan Sosok Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Kayon rupamu
nggawe ati kaum adam uwis ditandur rasa
Apalagi ditambah kelembutan budimu
Tiada Tara kebecikan sing kowe duweni
amarga dikok sosok Bidadari sing becik
nganti kabeh jiwaku bergetar rasa
wektu dikok teka jero benakku sing paling dasar

Sosok Bidadari
ana dijero jiwamu
ngono anggun kabeh ragamu
nganti kowe pancarkan pesona suri tauladan kebecikan
Harum semerbak ngarum nang awakmu
kaya lenga kasturi sing ana diawakmu
nganti nganti kabeh jiwa iki
krasa dikok yaiku: sosok Bidadari sing tiara tara kayonmu

Kelembutan rupamu
ngono mendung ati sing paling jero
nganti kabeh jiwa iki
mengenke ketekanmu
Tuk sanuli ana dicedhak benakku
amarga dikok sosok Bidadari sing kebak keistimewaan
tenan dikok menakjubkan kabeh jiwa iki

Kayonmu
ora mung sawates ragamu
ning budimu kebak karo kepangandelan
Bahkan saben jangkahmu dibalut karo ketaqwaan
tenan jiwa iki wis tertawan kangen
nyarasa lan asa babaganmu sing ngono becik dakrasa
nganti kalbuku mlebu bareng kayonmu
nganti kedasar samudra jiwaku sing paling jero
nganti awak tiba ati bareng jiwa lan budimu
amarga dikok kebecikan alam semesta
ngono becik samubarang sing kowe duweni
kabeh kebak samudra kebecikan
wektu ngeling kowe dadi sosok Bidadari jiwaku

Geguritan Alam pangreden


Dening: Khoirul Taqwim

Kala enjing dinten
dalem mriksani alam kesaen pangreden
Nampak kemriksa pohon arupi ijem taksih tertata kaliyan kesuburan
mekaten ugi swanten peksi-peksi taksih midhanget sayup-sayup kemerduan
satuhu menakjubkan alam pangreden
Penuh kaliyan keasrian alam kesaen disepanjang margi pangreden
ngantos ngasta batos kraos tenang
kala mriksani alam pangreden

Kesaen alam pangreden
Terlukis sareng sajak-sajakku
ngantos mboten kraos alam pangreden menyentuh dasar kalbuku
ngantos batos adalem rumaos waluya
kala wonten dialam pangreden ingkang penuh kesaen werni
ngantos salira terpaut penggalih sareng ketakjuban alam pangreden
sae karaos lebet kalbu ingkang paling lebet

Alam pangreden
maringi werni kesugengan jiwa
ngantos mlebet lebet benak ingkang paling lebet
sedaya kraos remen cita kebahagiaan lebet raos
ngantos mlebet kedasar jiwa paling lebet
amargi alam pangreden maringi raos lebet jiwa
Tuk mengeja setunggal jarwi kebahagiaan
sareng kesaen alam pangreden ingkang sanget menakjubkan raos

Keasrian alam pangreden
ngatingal alam ingkang taksih waluya
kraos lebet batos penuh kesejukan kraos
ngantos ngasta sedaya jiwa rumaos bahagia
kala mriksani alam pangreden ingkang taksih alami habitatnya
amargi alam pangreden ngasta decak kagum jiwa
inggil kesaen alam pangreden ingkang kraos asri
sae diraga kresaa dijiwa paling lebet

Gerimis Jawah Sonten


Dening: Khoirul Taqwim

Gerimis jawah sonten
ngasta penggalih bahagia kraos
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos kusadani saking samukawis sesakit gundah gulana
amargi gerimis jawah menika
maringi werni tentang jarwi raos jiwa
ingkang kian dinten rumaos sejuk
kala gerimis jawah sonten tiba

Kesejukan gerimis jawah
ngasta sedaya salira adalem segar kraos
kala gerimis jawah mengguyur dhusun adalem
Panorama gerimis jawah kemriksa raos
ngantos ngasta sedaya penggalih adalem kraos rena ria
satuhu gerimis jawah sonten menika
Menggugah penggalih dados remen cita
inggil keberkahan gerimis jawah sonten menika

Raos nyaman
kraos didasar samudra jiwa
ngasta sedaya syaraf-syaraf
Kendor saknalika rumaos
kala gerimis jawah tiba
kaliyan ngampil sayuta kesaen alam raya
Membikin kawontenan panorama kesaen gerimis jawah sonten
dados kesaen raos

Kerawuhan gerimis jawah sonten tiba
Pancarkan kesejukan alam raya
kaliyan ngampil kecerahan penggalih
kala gemericik tirta mengalir saking tawang kebumi
ngantos ngasta nyaman dipunpenggalih
mlebet direlung-relung dasar jiwa
ngantos kesaen gerimis sonten tiba
Membahana lebet detakan raos

Geguritan Teng Pantai Gondo Mayit


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti tenggelam
ngatingal kesaen pantai ingkang menakjubkan
sae merni disepanjang lathi pantai kraos
ngantos ngasta sedaya dasar samudra jiwa
nyamleng kraos lebet batos paling lebet
amergi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
ngasta decak kagum jiwa
kala mriksani sunset ingkang penuh kesaen

Sunset teng pantai gondo mayit
ngasta penggalih kraos nyenyak teng jiwa
kaliyan pemandangan ingkang satuhu mengagumkan
ngantos sedaya jiwa kraos tintrim
amargi sunset teng pantai gondo mayit
ngasta jiwa kraos bahagia raos
sareng deburan ombak teng kala sunset tiba

Kala soca lukar memandang
saking celak kresaa saking ketebihan
Tatkala sunset tiba teng pantai gondo mayit Blitar
sedaya jiwa kejemparing raos
Menyaksikan tenggelamnya surya tiba
ngantos ngasta decak kagum soca memandang
Apalagi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
manggen teng pamethat Samudra Hindia
sareng wiyaripun samudra mboten ngantos
ngantos ngantosa ngasta penggalih remen cita kraos

Panorama pantai gondo mayit
sareng deburan ombak menjulang
Menembus cakrawala angkasa
kala sunset tiba teng sapanjang pantai
ngasta raos kalbu penuh decak kagum
ngantos ngasta sedaya jiwa bahagia raos
amargi deburan ombak pantai teng gondo mayit
sae kraos lebet detakan jantung ingkang paling lebet
ngantos sedaya nadi jiwa
dados bahagia kraos teng dasar benak ingkang paling lebet

Geguritan Kebecikan Pantai Tambak Blitar


Dening: Khoirul Taqwim

Pantai tambak Blitar
kebecikan sing menyimpan pesona alam
tenan menakjubkan kebecikan pantainya
nganti nggawe ati berdecak kagum
dhuwur kebecikan alam pantai tambak Blitar
amarga kebecikan pantainya
nggawe rasa jiwa bahagia rasa
nganti tuwuh kembang neng dasar kalbu sing paling jero

Wektu ndeleng deburan ombak pantai tambak Blitar
nggawe jiwa hanyut jero dhemen cita rasa
nganti kabeh jiwa digawe rasa kesempurnaan
jero celah-celah kebahagiaan jiwa
amarga pantai tambak Blitar
Menyimpan sayuta rasa kalbu sing becik
nganti mlebu neng kalbu sing paling jero

Duhai pantai tambak Blitar
kebecikanmu daktulis jero sajakku
amarga kebecikanmu menyimpan keanggunan werna rasa
nganti kabeh jiwaku tertuju sakamu
dhuwur kebecikanmu sing menakjubkan siji rasa kalbu
nganti daku tiba ati nang pantai tambak Blitar
sing menyimpan siji rasa neng dasar jiwa

Kebecikan pantai tambak Blitar
nggawe kahanan alam kebak karo kehangatan rasa
Apalagi wektu ndeleng srengenge tenggelam dipantainya
tenan menakjubkan siji rasa jiwa
nganti kabeh jiwa tertuju dhuwur kebecikan alam rasa
amarga pantai tambak Blitar
nggawe kabeh jiwa kebak decak kagum
dhuwur kebecikan alam pantainya

Pantai tambak Blitar
manggon neng panjungkat Samudra Hindia
segarane sing ngono amba
nganti mata ora saguh memandang
amarga ambane menembus celah-celah jagad raya
tenan atiku takjub digawene
wektu ndeleng panorama kebecikan pantai tambak Blitar
nganti mlebu dijiwaku sing paling jero

Geguritan Kerudung Mahabbahmu


Dening: Khoirul Taqwim

Kenangan becik
wektu kerudung mahabbahmu
kowe enggo dimustakamu
kowe ngono nampak ayu jelita
karo rai ayumu
tenan atiku digawe kahyun-hyun sakamu
arep keperibadianmu sing luhur
arep kepangandelanmu sing terpancar dikalbumu paling jero
.
Kerudung mahabbahmu
ngono becik disanubari
nggawe kabeh atiku teka kanggomu
jero naungan keberkahan Ilahi
amarga kerudung mahabbah sing kok anggo
ngono becik rupawan pancarkan ketaqwaan nang Ilahi
tenan atiku kebak dhemen cita
wektu memandang kerudung mahabbah dimustakamu
.
Kebecikan kerudung mahabbahmu
Pancarkan pesona ana cahaya menembus embun esuk
amarga kerudung mahabbahmu nggawa aura ketentraman jiwa
nganti mlebu kerelung-relung dasar samudra kalbuku
ngono lembut krasa dibenakku
nganti ora krasa kabeh jiwaku
Mengagumi kerudung mahabbahmu
becik rupawan krasa dibenakku sing paling jero
.
Kerudung mahabbahmu
ngono syahdu jero panorama alam keajaiban
kebak dhemen cita kebahagiaan sing tiada tara
amarga kerudung mahabbahmu
Pancarkan keistimewaan rasa dibenak jiwaku
nganti mlebu didetakan jantung paling jero
nganti ora ketung cacah detakannya
tenan jiwaku tertawan saka kerudung mahabbahmu
wektu kok enggo dimustakamu
krasa ngono becik didasar samudra jiwaku

Urip Neng Ujung Bedhil


Dening: Khoirul Taqwim

Mujahid
urip neng ujung bedhil
Tanpa lelah pengabdianmu
kanggo berjuang menuju kebekten suci
Perang wis dadi takdir kuripanmu
nganti dina nggenti dina ora kok hiraukan
amarga uripmu wis nyiji neng ujung bedhil perang

Para Mujahid
wektu getih mengalir diawakmu
kowe tetap tegar berjuang didalan sang mupu panduwe alam
nganti dikok ora ngenal wayah
amarga uripmu wis kok abdikan
bareng perjuangan suci
Menuju kehadirat Ilahi

Wahai para Mujahid
uripmu neng ujung bedhil perang
wektu nyawamu terancam
Bahkan nyawamu ilang saka ragamu
kuwi wis dadi kebiyasan jero perjuanganmu
amarga uripmu wis tergaris neng ujung bedhil perang
dhuwur jeneng jihadmu wis dadi siji ambekan
Menuju obahan suci sing kowe pitaya i

Urip neng ujung bedhil perang
Memunculkan mubarang harapan gedhe
menawa mubarang dina kebentuk mubarang negeri
kebak karo keadilan
kebak karo kemakmuran
kebak karo kebekten
uga kebak karo kesejahteraan
nganti kebentuk mubarang negeri sing kebak keberkahan Ilahi
kuwi kanggonan saka cita-citamu
saka kowe wahai para Mujahid

Geguritan Tirta Terjun Sedudo


Dening: Khoirul Taqwim

Tirta mengalir tebih
saking waradinan inggil
ngantos ngantos waradinan andhap
wonten sang surya menyinari alam semesta
Penuh kaliyan kesaen werni ingkang menyimpan setunggal raos
inggil kesaen hukum alam ingkang mekaten sempurna
Walau kadang kala nalar mboten saged menembus hukum alam
amargi alam rekaos ditebak arah ugi tujuan
sayangipun alam saged karaosaken dibenak jiwa ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
manggen teng daerah Nganjuk Jawi wetan
Menyimpan setunggal raos
amargi tirta terjunnya
mekaten sae rupawan
kaliyan alam ingkang dipunsegahaken
Nampak asri menyejukkan relung-relung kalbu
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos bahagia kala teng celak tirta terjun sedudo

Adalem serat sajakku
Tentang tirta terjun sedudo
tirta ingkang mekaten bening mempesona jiwa
ngantos mlebet menuju alam penuh remen cita
amargi hamparan ijem mekaten sae merni
mekaten ugi redinipun mekaten anggun mempesona kalbu
ngantos ngantosa sedaya jiwaku
rumaos kampil sekaran alam
Anggun kraos dibenak jiwa ingkang paling paling lebet
kala wonten ing tirta terjun sedudo

Kendahan alam
Tatkala mriksani tirta terjun sedudo
kala memandangnya saking celak kresaa saking ketebihan
kraos alam surgawi mlebet direlung-relung jiwa
ngantos sedaya salira adalem rumaos bahagia jiwa
Penuh kaliyan aura kebahagiaan
ngantos mlebet dicelah-celah dasar samudra jiwa
sae kraos disanubari ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
ngatingal kesaen alam
ngantos sedaya naluri jiwa dipunngasta raos kekaguman
Penuh kaliyan aura kenyamanan disanubari kalbu
ngantos mlebet didasar samudra raos
ngantos sedaya jiwa rumaos kebahagiaan ingkang penuh remen cita
amargi tirta terjun sedudo dados simbol kesuburan alam
mekaten bening tirta terjunnya
ndhatengaken gina kagem alam kresaa kesugengan
sedaya mboten lukar inggil karunia Ilahi
Sang mentis pangagungan alam semesta

Kebecikan Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Jiwamu ana embun esuk
kebak karo kebecikan tiada tara
tenan menakjubkan kebecikan jiwamu
nganti nggawe nadiku berdetak kencang
amarga jiwamu ngono lembut
nggawe atiku kepanah rasa
nganti kalbuku terpikat
arep kelembutan jiwamu

Jiwamu ana samudra
bening banyune nggawe bahagia rasa
nganti awakku tiba ati arep pesonamu
sing pancarkan samudra kebeningan jiwa
amarga kowe kebak karo kebecikan kalbu
nganti nganti kabeh kalbuku rumangsa sejuk
wektu ngeling pancaran jiwamu
kebak karo budi luhur
kepangandelanmu sanuli mawani jiwamu

Kelembutan jiwamu
nggawe kabeh alam terhenyak kagum
amarga jiwamu ngono mengagumkan kalbu sing paling jero
nganti kabeh ragaku krasa bungah rasa
dhuwur kebecikan jiwamu sing kebak kebahagiaan
nggawe rasa nyaman kabeh kalbuku
nganti mlebu kerelung-relung jiwaku paling jero

Kebecikan jiwamu
nggawe atiku bahagia krasa
amarga kowe kebak kelembutan rasa
nganti kabeh sanubariku rumangsa dhemen cita
wektu mengenang jiwamu sing kian larut
nganti mlebu kesanubariku sing paling jero
bareng kebecikan rasa kalbu
wektu mengenang kesejukan jiwamu

Geguritan Wonten Kerudung Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Kendahan kerudungmu
mekaten anggun mempesona dibenak kalbuku
ngantos sedaya jiwaku gemetar
kala mriksani kerudungmu ingkang mekaten sae rupawan
Apalagi dipunminggah pasuryan endah panjenengan
wonten Bidadari mandhap saking tawang
sae kraos dibenakku ingkang paling lebet

Putri berkerudung
kala dalem mriksani panjenengan saking ketebihan
panjenengan kraos menyimpan kesaen ingkang menakjubkan
sedaya terpancar saking celah-celah jiwamu
amargi keperibadianmu
wonten Bidadari kerudung
kaliyan kendahan ingkang panjenengan kagungani
mekaten sae rupawan mlebet teng dasar kalbuku

Wahai putri berkerudung
Kerudungmu penuh raos teng jiwa paling lebet
amargi kerudungmu menyimpan kekekahan jiwa
Penuh kaliyan aura kekapitadosanan wonten Ilahi
dadosipun kerudung ingkang panjenengan agem dimustakamu
Wujud gandrung panjenengan wonten kepitadosan agami panjenengan
satuhu panjenengan menyimpan kesaen kalbu
ngantos ngasta jiwaku haru bintu
inggil ketaatanmu wonten agami ingkang panjenengan pitadosi

Putri berkerudung
panjenengan menyimpan ketaqwaan ingkang menakjubkan
ngantos sedaya jiwaku mengagumi inggil keperibadianmu
amargi keperibadianmu mekaten luhur
wonten Bidadari kerudung ingkang menyimpan sayuta kendahan
satuhu dalem mengagumimu
saking lubuk penggalih adalem ingkang paling le

Embun Pagi


By: Khoirul Taqwim

Keindahan embun pagi
Masih menyelimuti cakrawala
Hingga membuat jiwa terasa bugar
Karena embun pagi membawa keberkahan rasa
Sampai seluruh tubuh dibuat suasana kebahagiaan
Penuh dengan suka cita rasa didasar samudra kalbu
Menembus relung-relung jiwa terdalam

Keberadaan embun pagi hari
Membuat badan terasa sehat bugar
Karena menghirup udara pagi
Bersama sentuhan embun pagi hari
Membuat seluruh tubuh merasa segar bugar
Hingga masuk keseluruh raga
Menjelma menjadi obat didasar raga yang terdalam

Embun pagi hari
Menyejukkan alam semesta
Membuat panorama keindahan yang sempurna
Sungguh seluruh jiwa terasa bahagia
Saat embun pagi datang dengan keindahan tiada tara
Karena embun pagi hari
Membuat wajah menjadi bahagia rasa
Penuh dengan suka cita yang menakjubkan

Embun pagi hari
Penuh dengan riang gembira
Suasana menjadi suka cita rasa
Karena embun pagi menyegarkan seluruh jiwa
Juga menyegarkan seluruh raga
Hingga masuk kesanubari terdalam
Sampai kedasar samudra kalbu kehidupan

Perahu Para Nelayan


By: Khoirul Taqwim

Kehidupan para nelayan
Hidup bersama naluri alam
Tak mengenal lelah disepanjang kegelapan malam
Begitu juga disepanjang siang menyengat
Para nelayan tetap bekerja keras
Mencari ikan dilautan luas
Menyeberangi keganasan ombak
Sudah menjadi habitat keseharian hidup para nelayan

Perahu nelayan
Membentang disamudra luas
Ombak menghantam segala arah
Namun kapal para nelayan tetap tegak menjulang
Tuk mencari ikan disepanjang lautan lepas
Tuk mengais rezeki alam kehidupan
Karena kehidupan para nelayan
Bagian tabiat alam itu sendiri
Tuk mencari ikan disepanjang jalan pantai kehidupan

Kehidupan para nelayan
Menerjang keganasan badai malam
Tak takut sedikitpun dalam mengarungi ombak lautan luas
Demi mengabdi pada alam
Tuk mengais rezeki kehidupan
Dalam menggapai disepanjang nafas perjalanan
Tuk meraih kehidupan dalam penyatuan bersama anugerah alam

Perahu para nelayan
Bersama lautan luas membentang
Hingga sampailah kehidupan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra luas
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang lautan membentang
Karena kehidupan para nelayan
Bentuk pengabdian pada alam
Tuk tumbuh kembang bersama potensi alam kehidupan

Cangkul Para Petani


By: Khoirul Tawim

Sawah dan ladang
Sumber kehidupan alam
Bagi para petani tuk mengais rezeki kehidupan
Dengan bercocok tanam disawah maupun diladang
Sebagai aktifitas hidup dalam menggapai sebuah harapan
Supaya suatu saat menuai hasil
Atas keberkahan karunia alam yang berlimpah

Cangkul petani
Sebagai alat sederhana tuk bercocok tanam
Agar suatu saat panen raya dapat dirasakan
Tidak hanya dinikmati para petani
Tetapi dinikmati bagi kehidupan diseluruh alam
Tuk menyambung nafas hidup
Karena hidup membutuhkan ketahanan pangan

Para petani
Tak lelah bekerja disepanjang hari
Walau terik matahari menyengat ditubuhmu
Engkau tak hiraukan sedikitpun
Demi pengabdian hidupmu bersama alam
Karena engkaulah pahlawan ketahanan pangan
Sehingga jasa-jasamu sungguh tiada tara
Bagi keberlangsungan nafas kehidupan

Cangkul para petani
Hidup bersama alam
Tuk meraih jalan nafas kehidupan
Demi pengabdian pada alam semesta
Dalam mewujudkan keberlangsungan hidup
Karena cangkul para petani penyambung nafas kehidupan
Tuk menghasilkan panen raya: padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya

Gerimis Hujan Sore


By: Khoirul Taqwim

Gerimis hujan sore
Buat hati bahagia terasa
Hingga seluruh detakan jiwa
Merasa terobati dari segala penyakit gundah gulana
Karena gerimis hujan ini
Memberi warna tentang makna rasa jiwa
Yang kian hari merasa sejuk
Saat gerimis hujan sore tiba

Kesejukan gerimis hujan
Buat seluruh tubuhku segar terasa
Saat gerimis hujan mengguyur desaku
Panorama gerimis hujan terlihat rasa
Hingga membuat seluruh hatiku terasa gembira ria
Sungguh gerimis hujan sore ini
Menggugah hati menjadi suka cita
Atas keberkahan gerimis hujan sore ini

Rasa nyaman
Terasa didasar samudra jiwa
Membuat seluruh syaraf-syaraf
Kendor seketika merasa
Saat gerimis hujan tiba
Dengan membawa sejuta keindahan alam raya
Membikin suasana panorama keindahan gerimis hujan sore
Menjadi keindahan rasa

Kedatangan gerimis hujan sore tiba
Pancarkan kesejukan alam raya
Dengan membawa kecerahan hati
Saat gemericik air mengalir dari langit kebumi
Hingga membuat nyaman dihati
Masuk direlung-relung dasar jiwa
Sampai keindahan gerimis sore tiba
Membahana dalam detakan rasa

Alam Pegunungan


By: Khoirul Taqwim

Kala pagi hari
Aku melihat alam keindahan pegunungan
Nampak terlihat pohon berwarna hijau masih tertata dengan kesuburan
Begitu juga suara burung-burung masih terdengar sayup-sayup kemerduan
Sungguh menakjubkan alam pegunungan
Penuh dengan keasrian alam keindahan disepanjang jalan pegunungan
Hingga membuat batin terasa tenang
Saat melihat alam pegunungan

Keindahan alam pegunungan
Terlukis bersama sajak-sajakku
Hingga tak terasa alam pegunungan menyentuh dasar kalbuku
Hingga batinku merasa sehat
Saat ada dialam pegunungan yang penuh keindahan warna
Sampai diri terpaut hati bersama ketakjuban alam pegunungan
Indah dirasa dalam kalbu yang terdalam

Alam pegunungan
Memberi warna kehidupan jiwa
Hingga masuk dalam benak yang terdalam
Semua terasa suka cita kebahagiaan dalam rasa
Sampai masuk kedasar jiwa terdalam
Karena alam pegunungan memberi rasa dalam jiwa
Tuk mengeja sebuah makna kebahagiaan
Bersama keindahan alam pegunungan yang teramat menakjubkan rasa

Keasrian alam pegunungan
Menampakkan alam yang masih sehat
Terasa dalam batin penuh kesejukan terasa
Hingga membuat seluruh jiwa merasa bahagia
Saat melihat alam pegunungan yang masih alami habitatnya
Karena alam pegunungan membuat decak kagum jiwa
Atas keindahan alam pegunungan yang terasa asri
Baik diraga maupun dijiwa terdalam

Keheningan Malam


By: Khoirul Taqwim

Malam masih dihiasi bintang
Rembulan masih bersinar terang benderang
Sementara bumi masih terlelap dikeheningan malam
Semua terasa sunyi bersama malam dengan sejuta cerita
Sampailah waktu malam benar-benar dalam keadaan asing terasa
Hingga menampakkan geliat sepi disanubari
Terasa menguat aroma keheningan malam ini

Malam ini
Tak seperti biasa dengan iringan senandung alam
Namun malam ini ada keganjilan terasa
Hingga keadaan alam terasa keunikan yang penuh misteri pertanyaan
Karena malam ini haru biru suara binatang terdengar lirih didinding-dinding telinga rasa
Tak seperti biasa keadaan alam sekitar ini
Semua penuh dengan tanda tanya sebuah rasa jiwa yang terdalam

Keheningan malam
Menambah suasana penuh dengan sebuah kejanggalan rasa
Namun semua harus tetap berjalan arah
Saat mengarungi langkah perjalanan panjang nafas ini
Dalam mengarungi samudra keheningan malam
Tuk mencari jejak-jejak langkah sebuah perjalanan nafas panjang ini

Saat keheningan malam
Masih muncul dalam kondisi yang sulit dieja arti
Hingga sampailah malam ini dipenuhi warna rasa tentang asa
Dalam rajutan pertanyaan yang sulit dimengerti oleh sebuah nalar
Hingga sampailah waktu keheningan malam begitu berarti
Tuk instrospeksi diri dalam melangkah menuju rajutan jiwa pasti
Semua tergambar bersama rasa dalam asa

Malam Berbintang


By: Khoirul Taqwim

Malam berbintang
Penuh warna-warni keindahan
Sayup-sayup angin malam terdengar
Semakin menambah suasana alam kesyahduhan
Bersama sinar rembulan terang benderang diawan-awan

Keindahan malam
Bersama cahaya bintang yang penuh gelora alam
Membawa jiwa penuh kebahagiaan tak tertahan rasa
Karena malam berbintang dihari ini
Menambah pesona alam menakjubkan seluruh jiwa

Malam berbintang
Penuh panorama menakjubkan
Membawa suasana alam penuh nyanyian kemerduan
Hingga seluruh jiwa larut dalam kebersamaan
Bersama alam berbintang kesyahduhan

Panorama malam berbintang
Suguhkan ketenangan jiwa merasuk sukma
Hingga bawa alam berdendang
Sahut menyahut antar satu sama lain
Ketakjuban atas keindahan alam penuh cahaya bintang
Dari ujung barat sampai ujung timur
Malam berbintang penuhi alam raya

Keanggunan Kerudungmu


By: Khoirul Taqwim

Wajahmu ayu jelita
Saat aku menatapmu dengan kelembutan
Mustakamu tertutup rapat dengan kerudung keanggunan
Lambaian kerudungmu begitu elok rupawan
Hingga pancarkan pesona jiwa masuk dalam sanubari yang terdalam
Bahkan sampai tak terasa diri terbang melayang
Bersama keindahan kerudung keanggunanmu

Saat dikau memakai kerudung keanggunan
Betapa cantik ayu jelitamu tertanam dalam kalbu
Hingga sampailah waktu alam semesta berdendang dengan kemerduan jiwamu
Karena dikau wanita sholikah dalam naungan Ilahi
Penuh dengan rasa keagungan dalam benak kalbu yang terdalam

Keanggunan kerudungmu
Menambah suasana alam nan indah permai
Sejukkan jiwa-jiwa kaku
Menjadi kelembutan dalam benak yang terdalam
Hingga merasuk sukma dalam keanggunan sebuah rasa

Kerudung keanggunan
Menampakkan keindahan dalam detak jiwa
Hingga masuk disanubari yang terdalam
Membawa sejuta kebahagiaan yang tertera disebuah fakta kehidupan
Karena kerudung keanggunanmu
Memancarkan keanggunan tiada tara keindahan
Hingga sampailah tertanam dalam benak jiwaku yang terdalam

Wanita Berjilbab


By: Khoirul Taqwim

Kibaran jilbabmu
Sejukkan hati memandang
Terasa dikau bagai permadani dengan keelokan yang sungguh menakjubkan
Hingga hati dibuat berdebar disaat memandang jilbabmu melingkar dimustakamu
Begitu elok rupawan wajahmu bersanding dengan jilbabmu
Hingga hati ini tertawan rindu
Bersama jilbab yang kau kenakan

Wanita berjilbab
Aku memandangmu tanpa jemu sedikitpun
Hingga tak terasa jiwa masuk dalam jilbabmu yang sungguh mengagumkan
Hati mana yang tak terpaut dengan jilbabmu?
Begitu elok rupawan wajahmu dibalut dengan jilbabmu
Penuh dengan keindahan yang menakjubkan disemua jiwa

Duhai wanita berjilbab
Ayu jelita terpancar dalam sanubarimu
Detakan jiwamu penuh dengan keimanan
Tingkah lakumu sumber ketaqwaan
Hingga saat aku menatapmu dengan kelembutan
Dikau wanita berjilbab terpancar pesona keelokan Bidadari
Sungguh dikau menakjubkan dalam genggaman kesempurnaan

Wanita berjilbab
Dikau keteladanan bagi insan manusia
Budi luhurmu mencerminkan keindahan agamamu
Begitu juga kecantikan wajahmu
Mencerminkan keindahan sang maha pemilik alam
Hingga sampailah jiwaku larut dalam bayang-bayang wajah kerudungmu
Menghias disetiap langkah jiwaku
Dikau wanita berjilbab penuh dengan aura keindahan
Sungguh dikau menakjubkan bagi alam semesta

Jam Sepertiga Malam


By: Khoirul Taqwim

Kala hari masih gelap
Pukul sepertiga malam tepat
Kumencoba bangunkan diri
Berusaha meniti hari dalam perenungan suci
Supaya sang Ilahi selalu memberi kemudahan pada diri
Saat meniti jalan kehidupan rasa ini

Jam sepertiga malam
Hari yang tepat tuk berserah diri pada Ilahi
Tuk meniti jalan kembali
Menuju pencerahan sang maha suci
Sehingga dihari esok tiba
Keberkahan Ilahi selalu didapat pada diri
Supaya hari-hari selalu diwarnai keindahan diri

Hening hari ini
Pukul sepertiga malam tepat
Terasa kesejukan hati mulai hadir dibenak terdalam
Hingga masuk kedasar jiwa yang penuh kenyamanan rasa
Sungguh kesenyapan jam sepertiga malam ini
Menambah kekhusyukan hati saat berdo'a pada Ilahi
Supaya diri selalu diberi jalan kebenaran Ilahi
Dalam meniti hari-hari disepanjang kehidupan ini

Hari menunjukkan jam sepertiga malam
Seluruh jiwa maupun raga mulai tertuju pada Ilahi
Supaya hari ini maupun esok lusa
Keberkahan selalu menyertai diri
Saat menapaki lika-liku jalan panjang kehidupan ini
Hingga sampailah ketenangan rasa dibenak jiwa terdalam
Sehingga dijam sepertiga malam ini
Waktu yang tepat kurasa dalam perenungan diri
Tuk mendapatkan petunjuk dari sang maha pemilik alam
Tuk menggapai hidup penuh kebahagiaan diri
Saat mengeja jalan langkah nafas ini

Hidup di Ujung Senapan


By: Khoirul Taqwim

Mujahid
Hidup di ujung senapan
Tanpa lelah pengabdianmu
Untuk berjuang menuju kehormatan suci
Perang sudah menjadi takdir kehidupanmu
Hingga hari berganti hari tak kau hiraukan
Karena hidupmu sudah menyatu di ujung senapan perang

Para Mujahid
Saat darah mengalir ditubuhmu
Engkau tetap tegar berjuang dijalan sang maha pemilik alam
Hingga dikau tak mengenal waktu
Karena hidupmu sudah kau abdikan
Bersama perjuangan suci
Menuju kehadirat Ilahi

Wahai para Mujahid
Hidupmu di ujung senapan perang
Saat nyawamu terancam
Bahkan nyawamu hilang dari ragamu
Itu sudah menjadi kebiasaan dalam perjuanganmu
Karena hidupmu sudah tergaris di ujung senapan perang
Atas nama jihadmu sudah menjadi satu nafas
Menuju pergerakan suci yang engkau yakini

Hidup di ujung senapan perang
Memunculkan suatu harapan besar
Bahwa suatu hari terbentuk suatu negeri
Penuh dengan keadilan
Penuh dengan kemakmuran
Penuh dengan kehormatan
Juga penuh dengan kesejahteraan
Hingga terbentuk suatu negeri yang penuh keberkahan Ilahi
Itulah bagian dari cita-citamu
Dari engkau wahai para Mujahid

Kerudung Mahabbahmu


By: Khoirul Taqwim

Kenangan terindah
Saat kerudung mahabbahmu
Engkau kenakan dimustakamu
Engkau begitu nampak ayu jelita
Dengan wajah cantikmu
Sungguh hatiku dibuat terpesona olehmu
Akan keperibadianmu yang luhur
Akan keimananmu yang terpancar dikalbumu terdalam
.
Kerudung mahabbahmu
Begitu elok disanubari
Membuat seluruh hatiku hadir untukmu
Dalam naungan keberkahan Ilahi
Karena kerudung mahabbah yang kau pakai
Begitu elok rupawan pancarkan ketaqwaan pada Ilahi
Sungguh hatiku penuh suka cita
Saat memandang kerudung mahabbah dimustakamu
.
Keindahan kerudung mahabbahmu
Pancarkan pesona laksana cahaya menembus embun pagi
Karena kerudung mahabbahmu membawa aura kedamaian jiwa
Hingga masuk kerelung-relung dasar samudra kalbuku
Begitu lembut terasa dibenakku
Sampai tak terasa seluruh jiwaku
Mengagumi kerudung mahabbahmu
Elok rupawan terasa dibenakku yang terdalam
.
Kerudung mahabbahmu
Begitu syahdu dalam panorama alam keajaiban
Penuh suka cita kebahagiaan yang tiada tara
Karena kerudung mahabbahmu
Pancarkan keistimewaan rasa dibenak jiwaku
Hingga masuk didetakan jantung terdalam
Sampai tak terhitung jumlah detakannya
Sungguh jiwaku tertawan oleh kerudung mahabbahmu
Saat kau kenakan dimustakamu
Terasa begitu elok didasar samudra jiwaku

Kecantikan Berjilbab


By: Khoirul Taqwim

Matahari masih terbit dari timur
Kecantikan wajahmu masih menyelimuti alam semesta
Keindahan parasmu begitu menawan jiwa
Hingga buat jiwaku bahagia rasa
Saat melihat kecantikan wajahmu
Sungguh seluruh jiwaku saat melihatmu
Terasa tenang diselimuti suka cita terasa

Tatkala rembulan masih bersinar
Wajahmu masih berseri-seri
Penuh dengan keindahan rasa yang terpancar dibenakmu
Engkau wanita berjilbab disana
Kecantikan wajahmu begitu mempesona kalbu
Hingga merasuk keseluruh sukmaku
Saat mata memandang engkau wanita berjilbab
Penuh dengan ketaqwaan yang terpancar diwajahmu

Kecantikan wanita berjilbab
Sungguh membuat seluruh jiwa merasa tenteram
Karena engkau wanita yang penuh kelembutan budi
Hingga seluruh detakan jantungku
Berhenti sejenak menghayati keindahan budimu
Sampai membuat seluruh jiwaku mengagumimu
Akan kecantikan budi pakertimu

Kecantikan berjilbab
Mengetuk sebuah rasa keimanan
Karena keteladanan budimu
Begitu agung menembus celah-celah ruang dan waktu
Sungguh diriku merasa engkau penuh keagungan keteladanan
Karena engkaulah wanita terbaik yang penuh keikhlasan
Dalam menatap sepanjang jalan hidup ini
Sampai titik nafas terakhirku mengagumi kecantikanmu
Engkaulah wanita cantik berjilbab didasar samudra jiwaku

Kerudung Keimanan


By: Khoirul Taqwim

Saat kulihat kerudungmu
Penuh dengan hiasan kelembutan jiwa
Sungguh membuat suka cita kalbu
Saat melihat kerudung keimanan yang terpancar diwajahmu
Hingga membuat jiwaku larut dalam hayalan
Saat mengingat kerudungmu yang penuh keimanan
Sehingga seluruh jantungku berdetak kencang
Saat kerudungmu menghias dicakrawala angkasa raya

Kerudung keimanan
Terpancar disanubarimu yang terdalam
Hingga seluruh rongga-rongga jiwaku
Merasa penuh kenyamanan
Saat kerudungmu berkibar dimustakamu
Seluruh jiwaku hanyut
Sampai larut berrsama kerudung keimanan yang engkau kenakan

Duhai kerudung keimanan
Begitu elok disanubari terdalamku
Hingga menembus kedasar samudra jiwaku
Karena engkau kerudung keimanan
Telah terpancar ketaqwaan pada Ilahi
Sungguh budi pekertimu
Begitu mulia sepanjang hayatmu

Kerudung keimanan
Buatku tenang dalam kegelisahan
Karena kerudung keimanan yang engkau kenakan
Sungguh membuat seluruh jiwaku bahagia rasa
Dalam dekapan bahagia yang tak tergambarkan
Sampai seluruh kalbuku penuh dengan rasa suka cita
Bersama kerudung keimanan yang engkau pakai dimustakamu

Wajah Gadis Surgawi


By: Khoirul Taqwim

Rembulan masih bersinar terang diangkasa raya
Sementara bumi masih pancarkan cahaya kebahagiaan
Dari wajah cantik ayu jelita wajah gadis surgawi
Hingga sampailah hatiku terpaut oleh keanggunan wajahnya
Karena wajahnya penuh dengan keajaiban suka cita
Sampai membuat seluruh auraku terpancar kebahagiaan rasa
Saat melihat wajah gadis cantik surgawi

Gadis cantik bah Bidadari
Kelembutan budi luhur yang ada pada dirinya
Seakan-akan memberi cahaya keajaiban alam semesta
Karena budi luhurnya membuat keteladanan yang sungguh menakjubkan
Hingga seluruh jiwaku bergetar kencang
Saat aku melihat akan keluhuran budinya
Sampai aku takjub akan keperibadiannya
Yang sungguh menggemparkan rasa

Gadis cantik bah Bidadari
Wajahnya mengandung unsur-unsur surgawi
Karena wajahnya dipenuhi kecantikan kalbu
Yang sungguh menakjubkan jiwa
Hingga sampai didasar kalbuku bersuara lirih
Penuh dengan kekaguman yang tiada tara
Saat melihat wajah ayu jelitanya
Begitu juga keteladanan budi luhurnya
Penuh dengan keimanan dan ketaqwaan pada Ilahi

Wajah gadis surgawi
Tersimpan dibenak gadis yang diselimuti cahaya kecantikan alam
Penuh dengan keceriaan diwajahnya
Bersama kelembutan jiwa yang sungguh menakjubkan
Karena jiwa gadis surgawi dipenuhi budi pekerti luhur
Hingga membuat seluruh jiwaku mengagumi akan kebaikannya
Dia wajah gadis surgawi nan elok rupawan segala budi pekertinya

Kerudung Ketaqwaan


By: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
Menambah ayu nan jelita diwajahmu
Sungguh buat jiwaku terasa tenteram
Saat melihat kerudung ketaqwaan yang terpancar dijiwamu
Hingga seluruh tubuhku gemetar rasa
Sebagai bentuk rasa kekagumanku yang mendalam
Akan pesona indah kerudung ketaqwaan yang engkau kenakan

Kerudung yang engkau kenakan
Sebagai wujud ketaqwaanmu yang tertinggi
Akan kebesaran sang maha pemilik alam semesta
Sehingga kerudung ketaqwaanmu
Penuh hiasan budi pekertimu yang luhur
Sungguh engkau wanita penuh cahaya keimanan
Dari lubuk hatimu yang bersih
Sampai ragamu yang anggun gemulai
Indah mempesona rasa dikalbuku yang terdalam

Kerudung ketaqwaan
Aku menyebutmu dari dalam lubuk jiwaku
Karena keteladanan budi pekertimu begitu luhur
Hingga seluruh jiwaku mengagumimu
Akan kebaikanmu yang menakjubkan rasa jiwa
Karena engkau begitu sempurna disetiap langkahmu
Mengandung sejuta kebaikan yang tersimpan dibenakmu

Melalui kerudung ketaqwaan
Engkau memberi sebuah keteladanan yang berharga
Hingga seluruh jiwaku dipenuhi rasa bahagia jiwa
Saat mengenang kerudung ketaqwaanmu yang penuh keberkahan
Karena kerudung ketaqwaan yang engkau kenakan
Menjadi simbol baktimu pada Ilahi
Sungguh aku mengagumi jiwamu
Bersama kebaikanmu yang begitu menakjubkan kalbu terdalamku

Jernih Jiwamu


By: Khoirul Taqwim

Udara pagi hari
Masih terasa segar dijiwa
Sementara embun pagi
Masih menyelimuti alam sekitar
Sungguh membuat kalbuku terasa sejuk
Saat menghirup antara pagi hari dan embun pagi
Sampai masuk kerongga-rongga jiwa terdalamku

Pagi hari
Bersama budimu yang begitu agung
Membuat rasa kalbuku terketuk rasa
Hingga menembus kerelung-relung jiwaku
Karena kelembutan jiwamu begitu indah mempesona
Sampai seluruh jiwaku berkata
Jiwamu begitu jernih lembut gemulai
Sehingga menampakkan keindahan yang terpancar dalam jiwamu
Sungguh jiwamu jernih terasa
Laksana jernihnya udara sepanjang pagi hari

Jernih jiwamu
Begitu terasa kuat masuk kesanubariku terdalam
Karena jiwamu laksana embun pagi
Jernih tiara tara kurasa dalam jiwaku
Hingga sampailah seluruh jiwaku mengagumi
Akan kejernihan jiwamu yang begitu sejukkan rasa
Sampai masuk kepori-pori jantungku
Akan keindahan jiwamu yang tak mampu kulukiskan lewat kata-kata

Bersama kejernihan jiwamu
Laksana salju yang begitu bersih gemulai
Indah terasa disanubariku yang terdalam
Karena kejernihan jiwamu mengusik sanubariku
Untuk neneladani kebaikan budi pekertimu
Begitu jernih kurasa disetiap detakan jiwaku
Sampai masuk keseluruh dasar samudra kalbuku

Merindukan Jilbabmu


By: Khoirul Taqwim

Cahaya mentari pagi
Masih terasa hangat disanubari
Hingga membuat seluruh kalbuku
Merasa tenteram bersama jilbabmu kala itu
Namun kini tinggal sebuah kenangan rasa
Hanya kerinduanku tentang jilbabmu
Yang membentang disinggasana cakrawala raya

Kelembutan jilbabmu
Pancarkan pesona kelembutan rasa
Hingga membuat jiwaku terasa hangat
Saat mengingat tentang jilbab dimustakamu
Sungguh jiwaku merindukan jilbabmu yang begitu anggun mempesona rasa
Karena jilbabmu menyejukkan kalbuku yang terdalam
Sampai masuk kerelung kalbu rasaku

Merindukan jilbabmu
Menumbuhkan rasa kekagumanku tentangmu tak terbendung
Sampai masuk kedasar jiwa sanubariku
Hingga tak terasa sejenak jiwaku tertuju khusus untukmu
Karena jiwaku sudah terpaut rasa tentang keindahan jilbabmu
Sampai seluruh jiwaku merindukan
Akan keberadaan jilbab yang ada dimustakamu

Merindukan jilbabmu
Menambah rasa keimanan pada Ilahi
Karena dibalik jilbabmu tersimpan budi pekerti yang luhur
Hingga seluruh jiwaku
Merasa dirimu bagian keteladanan keindahan
Sungguh hatiku terpaut oleh jilbab indahmu
Sampai seluruh kalbuku merindukan tentang jilbabmu
Yang indah mempesona rasa jiwa terdalamku
Terima kasih kuhaturkan pada keindahan jilbabmu dari lubuk hatiku terdalam

Kesabaran Para Perawat


By: Khoirul Taqwim

Saat tubuh luka dipapan-papan kehidupan
Engkau para perawat dengan penuh kesabaran
Merawat luka dengan penuh keikhlasan
Sungguh mulia jiwamu kurasa
Laksana rembulan menyinari kegelapan malam
Tanpa lelah memberi warna bermakna tentang nafas kehidupan
Begitu juga engkau wahai perawat
Tanpa pamrih merawat para pasien
Demi kesembuhan luka para pasien
Sungguh budi pekertimu mengandung keteladanan yang menakjubkan

Atas nama kemanusiaan
Demi pengabdianmu pada penyembuhan
Engkau para perawat dengan penuh kesabaran
Merawat para pasien yang sedang sakit
Hingga membuat detakan jantungku berhenti sejenak
Memperhatikan kesabaranmu yang mengagumkan
Sampai seluruh jiwaku menyimak akan budi pekertimu yang luhur

Kesabaran para perawat
Menggugah sajakku untuk menulismu
Sungguh aku mengagumi keteladanan budimu
Penuh dengan kesabaran merawat para pasien
Walau ragamu terkadang nampak lelah
Namun kobaran semangatmu merawat pasien
Masih membara membakar jiwa
Tuk terus merawat para pasien
Sampai sembuh dari luka

Duhai para perawat
Kesabaranmu penuh keikhlasan yang mengagumkan
Engkau akan menjadi suri tauladan kebaikan di alam semesta
Engkau akan tercatat dalam sejarah tinta emas
Karena jiwamu sungguh mulia kurasa
Hingga seluruh kalbuku memberi isyarat rasa
Bahwa engkau perawat yang penuh keindahan budi pekerti
Atas nama kemanusiaan dan atas nama keyakinan
Engkau mengabdi pada penyembuhan