Dalem Teng Jaman Kailangan Mbenjing


Dening: Khoirul Taqwim

Dalem berbaring teng gubuk timur
mriksani kekuwaosan Ilahi
mekaten mentis agung inggil ciptaan panjenenganipun

Dalem namung makhluk timur
ingkang mboten saged ngasta kathah
sayangipun ingkang wonten pangapesanipun belaka
menika dalem ingkang penuh kekirangan

Kaliyan dalem ingkang lemah
dalem pasrahkan jiwa ugi raga
dhateng Ilahi ingkang nyuwaosi tawang ugi bumi

Mugi-mugi dalem
rahajeng teng bumi kresaa teng jaman kailangan mbenjing
mugi-mugi Allah midhanget panyuwun dalem
ugi tilar setunggal tembung
Amin............

0 komentar: