Gempa Ing Negeri Tresna


Dening: Khoirul Taqwim

Gempa nempuh ing negeri terasingkan
separuh nyawa ical
gempa nempuh ing negeri sang panresna
sedaya manah badan dados abu

Terurai eluh
sirat kepiluan
rai menyimpan
kebekuan sedhih nglebet
Rah mengalir
bena daratan
menutup
keran-keran kegesangan

Panresna luruh lara
galap jiwa
hampa raga
manah njisim raos

Gempa manah
ical nurani
rekaos nyeri
nujleb relung lebet

Tresna kesedhihan
telas sedaya wanci
ical lampau
tengga lebet gelap mboten enten gina

Gempa
sederhana
dikit basa
bahaya entenipun

Mlajar gempa
tutup rapet
mengalir
mengayun sekencang cahaya

Gempa tresna
larut pilu
mengais
mlampah-mlampah nurani

Goyangan
njoget
seru seran
gempa panik kedadosan

Mlajar-mlajar
wilujengaken
jiwa sampeyan
manah sampeyan salajeng

Dokter psikis
nengga
nggeret
menawi mantun mboten kunjung datheng

0 komentar: