Dalem Sampun Seda


Dening: Khoirul Taqwim

Dinten menika dalem sampun seda
sareng layang-layang terbang inggil membumbung
peksi-peksi gagak menyambut jasad dalem
kaliyan gujeng ugi esem timur kala mriksani salira dalem
amargi sekedhap malih dalem badhe dados santapan rahinabolong
Cacing bumi tumut mbeksa dipunngandap bantala
kala jasad dalem dipunmlebetaken
dalem bangan liang lahat
dalem namung gumujeng mboten wonten waspa sekedhika wanci punika

Kesedan dalem dinten menika
sanes bentuk keputusasaan dalem
sayangipun menika yaiku jarwi ingkang paling lebet
Hubungan antawis dalem ugi sang mentis pencipta
ugi dalem sampun menepati punagi dinten menika
Ikhlas punika kunci ingkang tepat kala nglukar jasad
mlebet swargi utawi neraka dalem mboten perduli punika
sedaya kuserahkan wonten Allah ingkang mentis agung

Kesedan
dalem kagungan sekedhik pinta namung nglukar ambakan ugi jasad tirah
kados rumiyin kala dalem mboten kondur kagungan nyawa
ngantos detik menika ugi dalem badhe nglukar raga teng jagad raya

Dinten kesedan dalem menika
dalem persembahkan wonten Allah ingkang mentis suci
dados wujud hamba ingkang pasrah ugi ikhlas

0 komentar: