Tresna Enjing Teng Ujung Subuh


Dening: Khoirul Taqwim

Tresna teng ujung subuh
Membahana enjing ingkang taksih gelap
Daku kersa salajeng dhateng bersujud dipuninggil sajadah
Pertanda raos bektos adalem wonten Ilahi

Oh! Allah
Daku diujung subuh menika
Berdo'a kaliyan asta mengadah keinggil
mugi-mugi panjenengan maringi adalem tedhak ingkang sae
maringi adalem rezeki ingkang halal
kalih salajeng melindungi daku
mekaten ugi melindungi keluargaku

Oh! Allah
Kusandarkan sugeng adalem wonten panjenengan
mugi-mugi panjenengan salajeng nyaosaken rahmat ugi nikmatwonten alam
kalih nyaosaken keberkahan wonten makhluk ingkang ngambakan

Oh! Allah
adalem serat sajak gandrung enjing diujung subuh
dados pertanda bektos ugi kesetiaanku wonten panjenengan

0 komentar: