Geguritan Hakikat Demen


Dening: Khoirul Taqwim

Masa cilikku tau pitakon babagan demen nang bunda
dheweke njawab menawa demen yaiku asih demen antara anak lan ortunya
wektu menginjak remaja dakpitakon nang sahabat cedhakku
menawa demen yaiku hubungan loro Insan sing terjalin tanpa goroh
nganti dewasapun tiba dakpitakon meneh babagan demen nang guru gedheku
rabia wahai anakku
ben mbisa demen sing sabenere

Taun saka taun takonanku padha wae babagan demen
nganti rambutku mutih dina iki
daktakon pisan meneh nang ahli agama
dheweke jawab karo esem grapyak
menawa demen yaiku siji jarwa
hubungan antara hamba lan sang pencipta

Akhir siji pitakonan demen sing ana tanpa ujung
demen kuwi sabenere yaiku hakikat
lagekne hakikat demen yaiku pangrasa jiwa
Gejolak ati sing nyurung ndemen kasihe
demen yaiku fitrah manusia sing pailng jero
lan demen ngrupakne keagungan Ilahi
sabener-bener demen yaiku hakikat kuwi dhewe

0 komentar: